Hakkımızda

1992 yılında kurulmuş 23 üniversiteden biri olan Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde, 11 Temmuz 1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile üniversitenin kurulmasından yedi ay sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kurulmuş ve eğitim öğretim alanında faaliyet göstermeye başlamıştır. Üniversitenin en eski kurumlarından biri olan Sosyal Bilimler Enstitüsü, lisansüstü programları kapsamında ilgili fakültelere öğretim elemanı sağlamayı hedeflemiş ve bu kapsamda bir eğitim kalitesi vermiştir. Bunun haricinde gerek yurt içi gerekse yurt dışından çeşitli üniversitelerin mezun ve çalışanlarına da yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen mezun ya da öğrenciler akademik kariyerlerinin önemli basamaklarını Süleyman Demirel Üniversitesi özelinde, ilgi fakülteler içeriğince, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde atmaktadır. 2022 yılı itibari ile Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı anabilim dalları; Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi bölümlerinden oluşmaktadır. Bu çerçevede Enstitümüz, üniversitemizin beş ayrı fakültesi ve bir yüksekokulu ile doğrudan ilişkili ve bağlantılı olarak çalışmaktadır.