İş Akış Şemaları

1- Ders Muafiyeti ve Değişiklik İşlemleri ile ilgili İş Akış Şeması için Tıklayınız

2- Doktora Tez Önerisi İşlemleri ile ilgili İş Akış Şeması için Tıklayınız

3- Yüksek Lisans Tez Önerisi İşlemleri ile ilgili İş Akış Şeması için Tıklayınız

4- Kayıt Yenileme, Ders Seçimi ve Ekle-Sil İşlemleri ile ilgili İş Akış Şeması için Tıklayınız

5- Tez İzleme Komitesi İşlemleri ile ilgili İş Akış Şeması için Tıklayınız

6- Kayıt Dondurma ve Sildirme İşlemleri ile ilgili İş Akış Şeması için Tıklayınız

7- Tez Savunma Sınavı İşlemleri ile ilgili İş Akış Şeması için Tıklayınız

8- Tez Teslim İşlemleri ile ilgili İş Akış Şeması için Tıklayınız

9- Doktora Yeterlik İşlemleri ile ilgili İş Akış Şeması için Tıklayınız