Hakkımızda

Süleyman Demirel Üniversitesinin Temmuz 1992’de kurulmasından yedi ay sonra Şubat 1993’te kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1992-1993 eğitim öğretim yılı bahar döneminde çalışmalarına başlamıştır. Akabinde 1993-94 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde; İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında yüksek lisans programında 38 (Otuz sekiz), İşletme ve Tarih Anabilim Dalları doktora programlarında ise toplam 5 (Beş) öğrenci ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Üniversitenin en eski kurumlarından biri olan Sosyal Bilimler Enstitüsü, lisansüstü programları kurulduğu şehrin ihtiyaçlarından yola çıkarak, önce Türkiye sonra dünya ve bütün insanlık için bilim üretmenin yanında, ilgili fakültelerin ve bölümlerin ihtiyacı olan nitelikli öğretim elemanı ve bilim insanı yetiştirmeyi de kendisine hedef olarak seçmiştir. 2022 yılı itibari ile Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı anabilim dalları; Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi bölümlerinden oluşmaktadır. Bu çerçevede Enstitümüz, üniversitemizin beş ayrı fakültesi ve bir yüksekokulu ile doğrudan ilişkili ve bağlantılı olarak çalışmaktadır. 2022-2023 Eğitim öğretim yılı güz dönemi itibariyle toplamda 30 anabilimdalına bağlı 3’ü disiplinlerarası 1’i İngilizce, 1’i Arapça olmak üzere toplam 35 tezli yüksek lisans, 1’i disiplinlerarası, 1’i İngilizce olmak üzere toplam 27 doktora programı, 3 II. Öğretim tezli yüksek lisans programı, 10 II. Öğretim Tezsiz yükse lisans programı, 5 uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı olmak üzere toplamda 80 program ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Çağrı Merkezi Sayısal Verileri