Dokümanlar

DUYURULAR Yeterlilik Komitesi Üyeleri YÖK Yazısı (Yabancı Dil Sınavı Konusunda) YÖK 100/2000 Doktora Programı Duyurusu Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans / Doktora Programlarına Başvuru ve Kabul Koşulları YÖK Yazısı (Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılması) AKADEMİK TAKVİM Enstitümüz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İiş takvimi Enstitümüz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz-Bahar Akademik-İş Takvimi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi (GüncelTarih-08.03.2019) 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi DERS PROGRAMLARI Temel İslam Bilimleri 2020_2021 Güz Ders Progarmı İslam Tarihi ve Sanatları 2020_2021 Güz Ders Programı Sanat Tarihi 2020_2021 Güz Ders Programı Türk Dili 2020_2021 Güz Ders Programı Uluslararası İlişkiler 2020_2021 Güz Ders Programı Avrupa Birliği Çalışmaları 2020_2021 Güz Ders Programı Felsefe 2020_2021 Güz Ders Porgramı Felsefe ve Din Bilimleri 2020_2021 Güz Ders Programı Kamu Hukuku 2020_2021 Güz Ders Programı Almanca Hazırlık (Arkeoloji) 2020_2021 Güz Ders Programı Arkeoloji 2020_2021 Güz Ders Programı Ekonometri 2020_2021 Güz Ders Programı Halkla İlişkiler veTanıtım 2020_2021Güz Ders Programı Coğrafya 2020_2021 Güz Yarıyılı Ders Programı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2020_2021Güz Ders Programı Turizm İşletmeciliği 2020_2021 Güz Ders Programı Maliye 2020_2021 Güz Ders Programı İktisat 2020_2021 Güz Ders Porgramı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik 2020_2021 Güz Ders Programı İşletme 2020_2021 Güz Ders Programı Özel Hukuk 2020_2021 Güz Ders Programı Sağlık Yönetimi 2020_2021 Güz Ders Progamı ÇEKO 2020_2021 Güz Ders Programı Sosyoloji 2020_2021 Güz Ders Programı Bankacılık ve Finans 2020_2021 Güz Ders Programı VİZE SINAV PROGRAMLARI Maliye 2020_2021 Güz Vize Sınav Programları Uluslararası Ticaret II. Öğretim 2020_2021 Güz Vize Sınav Programları İktisat 2020_2021 Güz Vize Sınav Programları İnsan Kaynakları ve Liderlik 2020_2021 Güz Vize Sınav Programları YÖNETMELİKLER SDÜ Lisansüstü Eğitim Yönergesi SDÜ Tez Yazım Kılavuzu Yönergesi [1] YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ FORMLAR Yüksek Lisans Tez Savunma Tutanağı Yüksek Lisans Tez Konusu Belirleme Formu Tezsiz Uzaktan Öğretim Öğrencileri İçin Bitime Projesi Konusu Belirleme Formu Tez Savunma Kişisel Jüri Raporu Tez Savunma Jüri Teklif Formu Tez Ön İnceleme Formu Tez Konusu Değişikliği Formu Seminer Belirleme Formu Öğrenci Kayıt Sildirme Formu Kayıt Dondurma Talep Formu İlişik Kesme Formu Tez Savunması Tutanağı (Düzeltme Sonrası Giren Öğrenci) İkinci Danışman Talep Formu GRE GMAT Sınav Sonuçlarının ALES Dönüşüm Tablosu Ders Saydırma Formu Ders Değişikliği Formu Danışma Değişikliği Talep Formıu (Tesziz) Danışman Değişikliği Talep Formu (Tezli) Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu Askerlik Tecil İptali Başvuru Formu Ek Süre Talep Formu (Tez Döneminde Bulunan Öğrenciler İçin) [2] DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ FORMLAR Ek Süre Talep Formu (Tez Döneminde Bulunan Öğrenciler İçin) Doktora Yeterlilik Jüri Atama Formu Tez Savunma Kişisel Jüri Raporu Tez Ön İnceleme Formu Tez İzleme Komitesi TİK Raporu Tez İzleme Komitesi Öneri Formu Tez İzleme Komitesi Değişiklik Öneri Formu Seminer Belirleme Formu Kayıt Sildirme Talep Formu Kayıt Dondurma Talep Formu İliişik Kesme Formu GRE GMAT Sınav Sonuçlarının ALES Dönüşüm Tablosu Doktora Yeterlilik Sınav Tutanağı Doktora Yeterlilik Sınav Soru ve Cevap Tutanağı Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı (Düzeltme Sonrası) Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı Doktora Tez Savunma Jüri Öneri Formu Doktora Tez Önerisi Sınav Tarihi Belirleme Formu Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı Doktora Tez Önerisi Raporu Tez İzleme Sınav Tarihi Belirleme Formu Ders Saydırma Formu Ders Değişikliği Formu Danışman Değişikliği Talep Formu (Doktora) Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu Askerlik Tecil İptali Başvuru Formu YÖK 100/2000 Doktora Bursu Öğrenci Gelişim Takip Formu [3] TEZ TESLİMİ (YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA) İÇİN GEREKLİ FORMLAR Tez Teslimine İlişkin Belge ve İşlemler Tez Teslimi Danışman Onay Formu Tez Savunma Sınav Tutanağı (Yüksek Lisans) Yemin Metni (Doktora) Yemin Metni (Yüksek Lisans) Tez Teslimi Kontrol Formu Tez Savunma Kişisel Jüri Raporu Tez Ön İnceleme Formu İlişik Kesme Formu Tez Savunma Sınav Tutanağı (Doktora_Düzeltme Sonrası) Tez Savunma Sınav Tutanağı (Doktora) Tez Çalışması Orjinallik Raporu Beyan Belgesi (Yeni) Tez Teslimi İçin Belgeler Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi [4] ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN GEREKLİ FORMLAR YÖKSİS Bilgi Güncelleme Formu Yolluk Bildirim Formu Sınav Ücret Formu Araştırma Görevlisi Faaliyet Raporu Araştırma Görevlisi Danışman Raporu Öğretim Üyesi Ders Telafi Formu (Güncel) [5] DİĞER FORMLAR Taahhütname (Doktora Programları) Taahhütname (Tezli Yüksek Lisans Programları) Taahhütname (Tezsiz Yüksek Lisans Programlar İçin) Yüseköğretim Kalite Kurulu'na Öğrenci Başvuru Formu