Dokümanlar

AKADEMİK TAKVİM Enstitümüz 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik ve İş Takvimi Enstitümüz 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Akademik İş Takvimi Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi Enstitümüz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İş Takvimi Enstitümüz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz-Bahar Akademik-İş Takvimi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi (GüncelTarih-08.03.2019) 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi DERS PROGRAMLARI 2022-2023 Güz Yarıyılı İşletme Yöneticiliği Uzaktan Öğretim Ders Programı 2022-2023 Güz Yarıyılı İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Doktora Ders Programı 2022-2023 Güz Yarıyılı İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Ders Programı 2022-2023 Güz Yarıyılı İşletme Anabilim Dalı Doktora Ders Programı 2022-2023 Güz Yarıyılı İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Ders Programı 2022-2023 Güz Yarıyılı İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansal Yönetim Doktora Ders Programı 2022-2023 Güz Yarıyılı İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansal Yönetim Tezli Yüksek Lisans Ders Programı 2022-2023 Güz Yarıyılı İşletme II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Ders Programı 2022-2023 Güz Yarıyılı İşletme II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Ders Programı 2022-2023 Güz Yarıyılı Maliye Yüksek Lisans, Doktora ve II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Ders Programları 2022-2023 Güz Yarıyılı Finansal Ekonometri II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Ders Programı 2022-2023 Güz Yarıyılı Ekonometri Ders Programı 2022-2023 Güz Yarıyılı Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim Ders Programı 2022-2023 Güz Yarıyılı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzaktan Eğitim Ders Programı 2022-2023 Güz Yarıyılı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezli Yüksek Lisans Ders Programı 2022-2023 Güz Yarıyılı Felsefe Ders Programı 2022-2023 Güz Yarıyılı İslam İktisadı ve Finansı Ders Programı FAALİYET RAPORLARI Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMLARI 2021-2022 Bahar Yarıyılı Gazetecilik Bütünleme Sınav Programı 2021-2022 Bahar Yarıyılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Final Sınav Programları 2021-2022 Bahar Yarıyılı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Final Sınav Programı 2021-2022 Bahar Yarıyılı Coğrafya Final Sınav Programı 2021-2022 Bahar Yarıyılı İslam İktisadı ve Finansı Final Sınav Programı 2021-2022 Bahar Yarıyılı Finans ve Bankacılık Final Sınav Programı 2021-2022 Bahar Yarıyılı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Final Sınav Programı 2021-2022 Güz Yarıyılı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Final Sınav Programı 2021-2022 Güz Yarıyılı İslam İktisadı ve Finansı Final Sınav Programı 2021-2022 Güz Yarıyılı Finans ve Bankacılık Final Sınav Programı 2021-2022 Güz Yarıyılı Coğrafya Final Sınav Programı 2021-2022 Güz Yarıyılı Arkeoloji Final Sınav Programı 2021-2022 Güz Yarıyılı Uluslararası Ticaret II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Final Sınav Programı 2021-2022 Güz Yarıyılı İktisat II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Final Sınav Programı 2021-2022 Güz Yarıyılı İktisat Final Sınav Programı VİZE SINAV PROGRAMLARI 2021-2022 Bahar Yarıyılı İktisat Vize Sınav Programı 2021-2022 Bahar Yarıyılı İktisat II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Vize Sınav Programı 2021-2022 Bahar Yarıyılı Uluslararası Ticaret II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Vize Sınav Programı 2021-2022 Güz Yarıyılı İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans Vize Sınav Programları 2021-2022 Güz Yarıyılı Arkeoloji Vize Sınav Programı 2021-2022 Güz Yarıyılı Uluslararası Ticaret II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Vize Sınav Programı 2021-2022 Güz Yarıyılı İktisat II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Vize Sınav Programı 2021-2022 Güz Yarıyılı İktisat Vize Sınav Programı 2020-2021 Bahar Yarıyılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisansüstü, Tezsiz Yüksek Lisans Vize Sınav Programları 2020-2021 Bahar Yarıyılı Finans ve Bankacılık Vize Sınav Programları YÖNETMELİKLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİLİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ SDÜ Lisansüstü Eğitim Yönergesi SDÜ Tez Yazım Kılavuzu Yönergesi [1] YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ FORMLAR İkinci Danışman Teklif Formu Yüksek Lisans Tez Savunma Tutanağı Yüksek Lisans Tez Konusu Belirleme Formu Tezsiz Uzaktan Öğretim Öğrencileri İçin Bitime Projesi Konusu Belirleme Formu Tez Savunma Kişisel Jüri Raporu Tez Savunma Jüri Teklif Formu Tez Ön İnceleme Formu Tez Konusu Değişikliği Formu Seminer Belirleme Formu Öğrenci Kayıt Sildirme Formu Kayıt Dondurma Talep Formu Tez Savunması Tutanağı (Düzeltme Sonrası Giren Öğrenci) GRE GMAT Sınav Sonuçlarının ALES Dönüşüm Tablosu Ders Saydırma Formu Ders Değişikliği Formu Danışma Değişikliği Talep Formıu (Tesziz) Danışman Değişikliği Talep Formu (Tezli) Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu Askerlik Tecil İptali Başvuru Formu [2] DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ FORMLAR İkinci Danışman Teklif Formu Doktora Yeterlilik Jüri Atama Formu Tez Savunma Kişisel Jüri Raporu Tez Ön İnceleme Formu Tez İzleme Komitesi TİK Raporu Tez İzleme Komitesi Öneri Formu Tez İzleme Komitesi Değişiklik Öneri Formu Seminer Belirleme Formu Kayıt Sildirme Talep Formu Kayıt Dondurma Talep Formu İliişik Kesme Formu GRE GMAT Sınav Sonuçlarının ALES Dönüşüm Tablosu Doktora Yeterlilik Sınav Tutanağı Doktora Yeterlilik Sınav Soru ve Cevap Tutanağı Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı (Düzeltme Sonrası) Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı Doktora Tez Savunma Jüri Öneri Formu Doktora Tez Önerisi Sınav Tarihi Belirleme Formu Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı Doktora Tez Önerisi Raporu Tez İzleme Sınav Tarihi Belirleme Formu Ders Saydırma Formu Ders Değişikliği Formu Danışman Değişikliği Talep Formu (Doktora) Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu Askerlik Tecil İptali Başvuru Formu YÖK 100/2000 Doktora Bursu Öğrenci Gelişim Takip Formu [3] TEZ TESLİMİ (YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA) İÇİN GEREKLİ FORMLAR Doktora Tez Kapağı Şablonu Yüksek Lisans Tez Kapağı Şablonu Tez Teslimi Danışman Onay Formu Tez Savunma Sınav Tutanağı (Yüksek Lisans) Yemin Metni (Doktora) Yemin Metni (Yüksek Lisans) Tez Teslimi Kontrol Formu Tez Savunma Kişisel Jüri Raporu Tez Ön İnceleme Formu Tez Savunma Sınav Tutanağı (Doktora_Düzeltme Sonrası) Tez Savunma Sınav Tutanağı (Doktora) Tez Çalışması Orjinallik Raporu Beyan Belgesi (Yeni) Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi [4] ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN GEREKLİ FORMLAR Sınav Ücret Formu YÖKSİS Bilgi Güncelleme Formu Yolluk Bildirim Formu Araştırma Görevlisi Faaliyet Raporu Araştırma Görevlisi Danışman Raporu Öğretim Üyesi Ders Telafi Formu (Güncel) [5] DİĞER FORMLAR Taahütname-Tezsiz Yüksek Lisans