Dokümanlar

AKADEMİK TAKVİM Enstitümüz 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Akademik İş Takvimi Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi Enstitümüz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İş Takvimi Enstitümüz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz-Bahar Akademik-İş Takvimi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takvimi (GüncelTarih-08.03.2019) 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi FAALİYET RAPORLARI Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu YÖNETMELİKLER SDÜ Tez Yazım Kılavuzu Yönergesi [1] YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ FORMLAR Uzmanlık Alan Dersi Sonuç Formu Tez Konusu Feragat Formu İkinci Danışman Teklif Formu Yüksek Lisans Tez Savunma Tutanağı Yüksek Lisans Tez Konusu Belirleme Formu Tezsiz Uzaktan Öğretim Öğrencileri İçin Bitime Projesi Konusu Belirleme Formu Tez Savunma Kişisel Jüri Raporu Tez Savunma Jüri Teklif Formu Tez Ön İnceleme Formu Tez Konusu Değişikliği Formu Seminer Belirleme Formu Öğrenci Kayıt Sildirme Formu Tez Savunması Tutanağı (Düzeltme Sonrası Giren Öğrenci) GRE GMAT Sınav Sonuçlarının ALES Dönüşüm Tablosu Ders Saydırma Formu Ders Değişikliği Formu Danışma Değişikliği Talep Formıu (Tesziz) Danışman Değişikliği Talep Formu (Tezli) Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu Askerlik Tecil İptali Başvuru Formu [2] DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEREKLİ FORMLAR Uzmanlık Alan Dersi Sonuçlandırma Formu İkinci Danışman Teklif Formu Doktora Yeterlilik Jüri Atama Formu Tez Savunma Kişisel Jüri Raporu Tez Ön İnceleme Formu Tez İzleme Komitesi TİK Raporu Tez İzleme Komitesi Öneri Formu Tez İzleme Komitesi Değişiklik Öneri Formu Seminer Belirleme Formu Kayıt Sildirme Talep Formu İliişik Kesme Formu GRE GMAT Sınav Sonuçlarının ALES Dönüşüm Tablosu Doktora Yeterlilik Sınav Tutanağı Doktora Yeterlilik Sınav Soru ve Cevap Tutanağı Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı (Düzeltme Sonrası) Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı Doktora Tez Savunma Jüri Öneri Formu Doktora Tez Önerisi Sınav Tarihi Belirleme Formu Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı Doktora Tez Önerisi Raporu Tez İzleme Sınav Tarihi Belirleme Formu Ders Saydırma Formu Ders Değişikliği Formu Danışman Değişikliği Talep Formu (Doktora) Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Formu Askerlik Tecil İptali Başvuru Formu YÖK 100/2000 Doktora Bursu Öğrenci Gelişim Takip Formu [3] TEZ TESLİMİ (YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA) İÇİN GEREKLİ FORMLAR Doktora Tez Kapağı Şablonu Yüksek Lisans Tez Kapağı Şablonu Tez Teslimi Danışman Onay Formu Tez Savunma Sınav Tutanağı (Yüksek Lisans) Yemin Metni (Doktora) Yemin Metni (Yüksek Lisans) Tez Teslimi Kontrol Formu Tez Savunma Kişisel Jüri Raporu Tez Ön İnceleme Formu Tez Savunma Sınav Tutanağı (Doktora_Düzeltme Sonrası) Tez Savunma Sınav Tutanağı (Doktora) Tez Çalışması Orjinallik Raporu Beyan Belgesi (Yeni) Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi [4] ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN GEREKLİ FORMLAR Sınav Ücret Formu YÖKSİS Bilgi Güncelleme Formu Yolluk Bildirim Formu Araştırma Görevlisi Faaliyet Raporu Araştırma Görevlisi Danışman Raporu Öğretim Üyesi Ders Telafi Formu (Güncel) [5] DİĞER FORMLAR Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Teklif Formu Dereceye Giren Öğrenci Başvuru Formu Taahütname-Tezsiz Yüksek Lisans