LİSANSÜSTÜ PROGRAM AÇMA FORMATLARI

Program İle İlgili Bilgiler Formu (Doktora-Sanatta Yeterlik) için Tıklayınız

Program İle İlgili Bilgiler Formu (Yüksek Lisans) için Tıklayınız

Uzaktan Öğretim Bilgi Derleme Formu için Tıklayınız

Uzaktan Öğretim Programı Öğrenci Alımı Teklifi Ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Formu (Lisansüstü) için Tıklayınız

Uzaktan Öğretim Programları İle İlgili Bilgiler Formu (Lisansüstü) için Tıklayınız

SDÜ Anabilim/Anasant Dalı/Bölüm/Program Açma, Gözden Geçirme ve Güncellemeye İlişkin İlke ve Esaslar için Tıklayınız