Uzmanlık Alan Derslerini Sonlandırmak için Ortak Form

Enstitüler bünyesinde okutulmakta olan uzmanlık alan derslerine yönelik uygulamada birliktelik sağlanması amacıyla matbu bir form oluşturulması talebine istinaden hazırlanan "FR-031 000 Uzmanlık Alan Dersi Sonuçlandırma Formu" Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfası https://oidb.sdu.edu.tr/tr/dokumanlar ve enstitümüz Dokümanlar adresinde yayınlanmıştır. Matbu formu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

 

FR-031 000 Uzmanlık Alan Dersi Sonuçlandırma Formu

Yayın Tarihi: 26/03/2024
Okunma Sayısı: 1032