Sıkca Sorulan Sorular

Kontenjanlar genellikle Aralık-Ocak ve Temmuz-Ağustos aylarında belli olmaktadır. Kontenjanlar belirlendiğinde Üniversitemiz ve Enstitü web sayfasından (https://www.sdu.edu.tr/, https://golcuk.sdu.edu.tr/ ve https://sosyalbilimler.sdu.edu.tr) duyurulmaktadır.

 

Lisansüstü programlara başvurular genellikle Aralık-Ocak ve Temmuz-Ağustos aylarında golcuk.sdu.edu.tr web sayfasından yapılmaktadır.

Programlara alınacak öğrencilere ilişkin kontenjan teklifleri ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenmektedir. Bazı Anabilim Dalları başka alanlardan mezunları da kabul etmektedirler. Bu durum, kontenjanların ilanı esnasında belirtilmektedir.

Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Ancak; 20 Nisan 2016 tarihli Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin yayımından önce  aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında bu hüküm uygulanmaz. uygulanmaz.

Mülakat sınavları ilgili Anabilim Dallarında, ilanda belirtilen tarih ve saatte yapılmaktadır.

a) Yüksek lisans için başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Başvuruların değerlendirilmesi; ALES puanının %50’si, Lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve EABD’nın önerdiği, EYK’nun belirlediği en az üç asil, iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak mülakatın %20’sinden oluşan başarı puanlarına göre EYK’ca yapılır. Mülakata girmeyen öğrencinin başvurusu geçersiz sayılır.

2) Kontenjanlar, başarı puanı en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

b) Doktora için başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Başvuruların değerlendirilmesi; ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve EABD’nın önerdiği, EYK’nın belirlediği en az üç asil, iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından yapılacak mülakatın %20’sinden oluşan başarı puanlarına göre EYK’ca yapılır. Mülakata girmeyen öğrencinin başvurusu geçersiz sayılır.

2) Kontenjanlar, başarı puanı en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Başarı puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, yüksek lisans mezuniyet, yabancı dil ve Mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Yukarıda yer alan değerlendirmeler sonrasında başarı puanı barajı var mıdır?

Evet. Başarı puanı yüksek lisans programları için 60, doktora programları için ise 65 ve üzeri olan adaylar kontenjan sayısı dikkate alınarak ilgili programa kayıt hakkı kazanır. 

Sonuçlar Enstitümüz web sayfasından https://sosyalbilimler.sdu.edu.tr ve https://golcuk.sdu.edu.tr/ adresinden yayınlanmaktadır. 

Gerekli belgeler Üniversitemizin ve Enstitümüzün web sayfalarında, ayrıca ilgili dönemin başvuru kabul ve koşullarında yayınlanmaktadır.

Enstitümüze sunulacak belgelerin asılları veya belgelerin düzenlendiği kuruluşlardan onaylı olan fotokopileri getirilmelidir. Asıl belgeler öğrencide kalmaktadır. Belge asıllarının Enstitümüze ibraz edilmesi halinde Enstitümüz tarafından onayları yapılmaktadır.

Kayıt için öğrencilerin bizzat kendileri başvurmak zorundadır. Ancak öğrencilerin mazeretleri nedeniyle böyle bir imkan söz konusu değil ise öğrencilerin sadece noter vekaleti verecekleri şahsılar tarafından öğrencilik kayıtları yapılabilmektedir.