Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı

Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı

Programlar, Dersler ve İçerikleri *:

Doktora Programı

Tezli Yüksek Lisans Programı

II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Sermaye Piyasası II. Öğretim Tezsiz Programı

Anabilim dalı lisansüstü ders programı için tıklayınız

Hakkında:

Küreselleşmenin yoğun olarak yaşandığı günümüzde büyük değişim geçiren alanlardan birisi de finans piyasaları olmuştur. Söz konusu değişimin beraberinde getirdiği rekabet olgusu, finansal kurum ve araçlarda da büyük çeşitliliğe sebebiyet vermiştir. Bu durum üniversitelerin bankacılık ve finans bölümlerinde verilen eğitime olan talebin de artmasına neden olmuştur. Günümüzde Türkiye’de yaklaşık 25 üniversitede bulunan bankacılık ve finans bölümü hızla gelişen bir bölüm haline gelmiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF bünyesinde yer alan Bankacılık ve Finans Bölümümüz ise bu ihtiyaca bir karşılık olarak 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında öğretime başlamıştır. Bölümümüzün genç ve dinamik kadrosu, yenilikleri yakından takip eden ve bu değişimlere kolaylıkla adapte olan bir bölüm imajı oluşturmuştur. Bankacılık ve finans bölümü, başta ulusal ve uluslararası finans kurumları olmak üzere birçok sektörde ihtiyaç duyulan kalifiye bireyleri iş hayatına kazandıran bir bölüm olma amacıyla yola çıkmıştır. 2019 itibariyle yaklaşık 600 lisans ve 55 lisansüstü olmak üzere toplamda 655 öğrencisi bulunan bölümümüz tek anabilim dalı üzerinden öğretimini sürdürmektedir. Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri 2 Doçent, 7 Doktor Öğretim Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 13 akademisyen ile yürütülmektedir. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü, Türkiye'deki bu bölüm özelinde, lisans, yüksek lisans ve doktora gibi tüm seviyelerde eğitim veren 2 Bankacılık ve Finans Bölümünden biridir. Bölümümüz öğrencilerimize temel bankacılık ve finans kavramları ve teorilerini içeren derslerin yanı sıra ilgi alanlarına göre seçmeli dersler de sunarak kişisel gelişimlerini de göz önünde bulundurmaktadır. Özellikle 2019 yılında İş Yatırım A.Ş. ile protokol yapılarak hazırlanan TradeMaster Finans laboratuvarı, öğrencilerin teorik kazanımlarını, detaylı ve anlık borsa verileri ile uygulamaya koyabilecek bir ortam sağlamaktadır. Aynı zamanda öğretim yılı içinde Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Koç Finans gibi önde gelen finans kurumlarına da teknik geziler düzenlenerek, öğrencinin öğretileri yerinde gözlemleme ve hatta ileriye dönük kariyer planlarına destek verilmektedir. Anabilim Dalının Bankacılık ve Finans olan ismi 09.12.2020 tarihli Yükseköğretim YürütmeKurulu toplantısında alınan kararla Finans ve Bankacılık olarak değişmiştir.

Anabilim dalı hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayınız

*Anabilim dalında yalnızca link bulunan programlarda eğitim-öğretim verilmektedir.