Kalite Politikası

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalite Politikası

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak kalite politikamız üniversitemiz vizyonu ve misyonu doğrultusunda, eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin tüm paydaşlarımızca benimsenerek evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi ve sürekli iyileştirme esaslı olarak gerçekleşmesidir. Bu doğrultuda kalite politikamız aşağıda yer alan ilkeleri içermektedir:

 

· Genel olarak ülkemizde kamu yönetiminin ve özel teşebbüslerinin gereksinimi olan, paydaşların gereksinimlerini karşılayan nitelikli akademik bilgi üreterek, memnuniyetlerini artırmak,

· Yönetimde etik değerlere, liyakate ve hukuka bağlılık, tutarlılık, sorumluluk, hesap verebilirlik, adillik, şeffaflık, katılımcılık, verimlilik ve etkinlik ilkelerine bağlı kalmak

· Amaçlarına ulaşan, öngörülen kazanımları sağlayan, sistemli biçimde denetlenen ve güncellenen dünya standartlarındaki eğitim programları ile sorgulayıcı, araştırmacı, yaratıcı, topluma ve çevreye duyarlı, etik değerlere bağlı nitelikli bilim insanları yetiştirmek,

· Disiplinlerarası yaklaşım ve işbirlikleri aracılığıyla, gerekli kaynakların teminini ve etkin kullanımını sağlayarak, yetkin bir kadro ile öncelikli alanlarda yerel, ulusal, küresel ölçekte bilimsel çalışmaları artırmak,

· Uygulamalı araştırma çalışmaları, danışmanlık hizmetleri, sosyal sorumluluk ve çevre duyarlılığı alanlarına yönelik çalışmalar yaparak topluma katkı sağlamak,

· Ülkemizin ve insanlığın yaşam standartlarını yükseltecek bilginin üretilmesi, korunması ve yayılmasına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirerek, ilgili alanlarda nitelikli yayın sayılarında sürekli iyileştirme sağlamak,

· Öğrencilerimize öğrenim deneyimleri, görüşleri, talepleri ve şikayetleri konularında geri bildirim yapmalarına olanak tanıyarak kendilerine de belli oranda yönetim süreçlerine etki etmede fırsat vermek, öğrencilere adalet, itibar, nezaket ve saygıyla davranmak,

· Öğretim elemanlarımıza öğretim deneyimleri, görüşleri, talepleri ve şikayetleri konularında geri bildirim yapmalarına olanak tanıyarak kendilerinin de yönetime belli oranda katılmalarına fırsat vermek, kendilerine adalet, itibar, nezaket ve saygıyla davranmak

· Tüm politikaları ve süreçleri takım ruhu içerisinde düzenli ve etkin bir şekilde izlemek, gözden geçirerek organizasyonel etkinlik ve yetenekleri iyileştirmek,

· Kararları, mevzuata uygun olarak almak ve uygulamak, faaliyet ve karar verme süreçlerine paydaşları dahil etmek, alınan kararlardan etkileneceklerin bilgiye kolayca erişimini sağlamak,

· Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri,  ulusal ve uluslararası uygunluk yükümlülükleri ve çağın gerekleri doğrultusunda tüm süreçlerini izlemek ve sürekli iyileştirmek,

· Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri,  ulusal ve uluslararası uygunluk yükümlülükleri ve çağın gerekleri doğrultusunda tüm süreçlerini izlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

· Misyonumuza ve vizyonumuza uygun olarak toplumun karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözümler bularak bilim, kültür ve sanat alanlarında bölgeye ve topluma üst düzeyde katkı sağlamayı katkı sağlamak kalite programımızdır.