17 Ağustos 2019 Cumartesi

-DOKTORA SINAV PROGRAMLARI

-TEZLİ YÜKSEK LİSANS SINAV PROGRAMLARI

-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SINAV PROGRAMLARI

-UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SINAV PROGRAMLARI

BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMLARI

[1] Yüksek Lisans Öğrencileri için Gerekli Formlar

[4] Doktora Öğrencileri için Gerekli Formlar