Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı; bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı etkileşim ortamlarını kullanarak, öğrencinin bilimsel araştırma yapmasını, bilgiye erişmesini, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına alınacak öğrenci kontenjan ve koşulları Yükseköğretim Kurulu Kararı çerçevesinde; EABD Başkanlığı teklifi, EYK kararı ve Üniversite Senatosu onayı ile belirlenir. Eğitim-Öğretim Yılı başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru tarihleri, başvuru koşulları ve kontenjanlar yer alır.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvurabilmek için adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olması gerekir.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programına giriş  için başarı değerlendirmesi lisans mezuniyet notu dikkate alınarak saptanır.  Notların eşit olması durumunda en genç olan adayın puanı dikkate alınır.

Kontenjan dahilinde kalan adaylara ait bilgiler kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

Bu program en az 10 adet ders ile  “Dönem Projesi Dersinden oluşur. “Dönem Projesi Dersi” kredisiz olup danışman tarafından“başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, “Proje Dersini aldığı yarıyıl/yarıyıllarda kayıt olmak zorundadır.

 

Ders Yükü

Proje

1.Dönem

4

 

2.Dönem

4

 

3.Dönem

2

1

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı (Güz ve Bahar yarıyıllarında ) "Dönemlik Harç Ücretleri 1200 TL" olup, Programın ücreti her yıl Üniversite senatosunca belirlenir.

Bölümler ve Ders İçerikleri;

İşletme Anabilim Dalı

- İşletme Yöneticiliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı

-Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim  Tezsiz Yüksek Lisans

İktisat Anabilim Dalı

-İktisat Uzaktan Eğitim  Tezsiz Yüksek Lisans

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans

 

 

Bankacılık ve Finans

-Bankacılık Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

 

 

Yayın Tarihi: 08/07/2015
Okunma Sayısı: 278433
Akademik Takvim
Ders Programları
Formlar Dokümanlar
Lisansüstü Öğrenci Girişi
Ders İçerikleri ve Bilgi Paketi
Anabilim Dalları Doktora Yeterlik Komitesi Üyeleri
Sınav Programları