Uluslararası Öğrenciler

SDÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER MÜRACAAT VE KABUL KRİTERLERİ
 
Yabancı uyruklu öğrenci başvuruları online olarak https://application.sdu.edu.tr adresinden yapılacaktır. 
    Yabancı Uyruklu Öğrenciler Müracaat ve Kabul Kriterleri
 
1- Lisans ve/veya yüksek lisansını yabancı ülkede yapmış olan adayların Diplomalarının orijinali ve onaylı Türkçe çevirisi,
2- Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş olan onaylı Resmi Transkript ile Onaylı Türkçe Çevirisi.
3- Lisans öğrenimini yapmış adaylar için Türkçeden başarılı olduğunu gösterir en az B1 seviyesinde, SDÜ TÜDAM, TÖMER, Yunus 
     Emre Enstitüsü ve Devlet Üniversitelerinin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezleri (TÖMER) tarafından verilen 
     Türkçe Dil Yeterlilik Belgesinin aslı. (Lisans ve lisansüstü eğitimini Türkiye’de tamamlayan öğrenciler C1 belgesinden muaf  
     tutulacaktır.) (C1 Belgesine sahip olmayan adayların en fazla 4 (Dört) yarıyıl süre içerisinde C1 düzeyinde belge almaya hak kazanmaları gerekir. 
     C1 Belgesini 4 (Dört) yarıyıl içerisinde getirmeyen adayların Enstitü ile ilişiği kesilir.) 
4-  Doktora programına kayıt yaptırmak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu veya
ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ve geçerlilik süresi devam eden yabancı dil sınavlarından (YDS-YÖKDİL-E-
YDS vb.) en az 55 puan almış olmak. (Adayın kesin kayıt yaptırabilmesi için kayıt esnasında bu belgeyi ibraz ederek teslim
etmesi gerekmektedir.)
5- Öğrenim Vizesi bulunan adayların pasaportlarının fotokopisi ve noter onaylı tercümesi,
6- İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi (kayıt sonrası teslim edilecektir.),
7- Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm boyunda 4 adet fotoğraf,
8- Çalışma yapma amacını belirtir 1 adet niyet mektubu 
9- İki (2) adet referans mektubu (Kayıtta orijinalleri ibraz edilmelidir.)
10-Yurtdışında bulunan bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan T.C. uyruklu ve yabancı uyruklu kişilerin
Enstitümüzde öğrenim görme talebinde bulunması halinde daha önce öğrenim gördükleri kurumun tanınıp tanınmadığına
dair Yükseköğretim Kurulu’ndan tanınma belgesine (mülteciler hariç) ihtiyaç duyulmaktadır. (26/09/2017 tarih ve
75850160-301.02.03-64528 sayılı YÖK Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı Kararı) Tanıma Belgesi Enstitümüz tarafından
YÖK’ten istenecek olup ilgili belge Enstitümüze ulaşana kadar öğrencinin şartlı olarak kaydı yapılacak ve söz konusu
kurumun tanınmaması durumunda öğrencinin kaydı silinecektir. Öğrenci bahsi geçen durumu dikkate alarak başvuru
yapacaktır. Öğrenci adayı bütün bu hükümleri kabul etmiş sayılır ve kaydı silindiğinde herhangi bir hak iddia edemez.
11- Kontenjanlar https://golcuk.sdu.edu.tr ilan edilecek ve online müracaatlar ise https://application.sdu.edu.tr adresinden yapılacaktır.
12- Taahhütname (https://sosyalbilimler.sdu.edu.tr/ adresinden kullanılan formlar bölümünden diğer formlar kısmından erişebilirsiniz.)