Tarihçe

Enstitümüz 25.02.1993 tarihinde açılış izni almış olup, 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılı başında İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında yüksek lisans programında 38 (Otuzsekiz); İşletme ve Tarih Anabilim Dalları doktora programlarında toplam 5(Beş) öğrenci ile Eğitim-Öğretime başlamıştır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bugün, 25 Anabilim dalında Lisanüstü programla öğretime devam etmektedir. Bununla birlikte, daha önceden enstitümüzde yer alan Program Geliştirme ve Öğretim, Okul Öncesi Eğitim, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, Resim İş Eğitimi, Müzik Eğitimi, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği (Tezsiz YL) programları Yüksek Öğretim Kurulu kararı gereğince Eğitim Bilimleri alanındaki 28.12.2006 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine; Geleneksel Türk El Sanatları, Resim, Arkeoseramik, Grafik, Tiyatro anasanat dalları da 01.11.2007 tarihinde Üniversitemizin Güzel Sanatlar Enstitüsüne aktarılmıştır.

Enstitümüz bünyesinde Uluslararası Ticaret II. Öğretim Tezsiz, İşletme II. Öğretim Tezsiz, Kamu Yönetimi II. Öğretim Tezsiz,   Çalışma Ekonomisi ve Endüstiri İlişkileri II. Öğretim Tezsiz ve Maliye II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları bulunmaktadır. Ayrıca İşletme Yöneticiliği Uzaktan, Sağlık Yönetimi Uzaktan, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzaktan, İktisat Uzaktan ve Bankacılık Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarıda yer almaktadır.

Enstitümüzde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı itibariyle 3668 tezli yüksek lisans öğrencisi, 4014 tezsiz yüksek lisans, 759 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 8441 öğrenci bulunmaktadır.

Enstitümüzde ders veren öğretim üyeleri, Anabilim Dallarının bulunduğu ilgili Fakülte kadrosundaki öğretim üyelerinden karşılanmaktadır. Enstitümüzde 26 Araştırma Görevlisi olup, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi uyarınca Anabilim Dalları bünyesinde görev yapmaktadır.

 

Yayın Tarihi: 23/03/2012
Okunma Sayısı: 9897
Akademik Takvim
Ders Programları
Formlar Dokümanlar
Lisansüstü Öğrenci Girişi
Ders İçerikleri ve Bilgi Paketi
Anabilim Dalları Doktora Yeterlik Komitesi Üyeleri
Sınav Programları