Sosyal Bilimler Enstitüsü Etkinlikleri

 

1 Konferans Yerli Oryantalistler-Gazeteci/Yazar Hilmi Yavuz
2 Seminer Sosyal Bilimlerde Etik sorunu: İntihal ve Alıntılar
3 Seminer Bilimsel Çalışma Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?
4 Seminer Tarih Nasıl Yazılır ve Okunur?
5 Seminer Tarih Felsefesi
6 Seminer Anket Nasıl Hazırlanır? Nasıl Uygulanır?...
7 Seminer Bir Tarih ve Toplum Mühendisliği Olarak Oryantalizm
8 Seminer Nitel Araştırmalar Nasıl Yapılır?
9 Seminer Sosyal Bilimlerde Yöntem Sorunları
10 Seminer Sosyal Bilimlerde Proje Yönetimi
11 Seminer Araştırma Yöntemi Sorunsalı
12 Seminer Sosyal Bilimlerde Avrupa Birliği Projeleri
13 Çalıştay Türkiye'de Lisansüstü Tarhi Programlarının Durumu
14 Seminer Birinci Dünya Savaşı'nda "Sarıkamış Harekatı" 
15 Çalıştay Sosyal Bilimlerde Nitelik ve Nicelik
16 Seminer Beyin Temelli Öğrenme
17 Seminer Başka Bir Bilim Mümkün mü?
18 Tören 1. Tez Ödül Töreni
19 Seminer Sosyal Bilimlerde "Metodoloji"
20 Seminer Endnote Tanıtım ve Eğitim Semineri

21

Seminer Türkiye'de Popüler ve Romantik Tarih Yazımı

22

Seminer Bilgi Ahlak İlişkisi:Ahlaksal Bilgi ve Bilgisel Ahlak                  

23

Seminer Kamu Yönetiminde Lisansüstü Eğitim ve Araştırmalarda Yeni Eğilimler                 
 

 

 

 


 

Yayın Tarihi: 08/07/2015
Okunma Sayısı: 17291