Enstitü Kurulu

 

Prof. Dr. Muharrem GÜRKAYNAK

Enstitü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Sadık YAVUZ Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Selim KANAT

Enstitü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Nilüfer NEGİZ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD Başkan Vekili

Prof. Dr. Hayri ÇAPRAZ

Tarih ABD Başkanı

Prof. Dr. İsmail Hakkı GÖKSOY

İslam Tarihi ve Sanatları ABD Başkanı

Prof. Dr. M. Zihni TUNCA

İşletme ABD Başkanı

Prof. Dr. Bekir GÖVDERE

İktisat ABD Başkan

Prof. Dr. Ümit AKCA

Sosyoloji ABD Başkanı

Prof. Dr. Ali Galip GEZGİN

Temel İslam Bilimleri ABD Başkanı

Prof. Dr. Kemaleddin TAŞ

Felsefe ve Din Bilimleri ABD Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Çalışma Ekon. ve End. İlişk. ABD Başkanı

Prof. Dr. Halil Altay GÖDE

Türk Dili ve Edebiyatı ABD Başkanı

Prof. Dr. Mevlüt ALBAYRAK

Felsefe ABD Başkanı

Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN

Coğrafya ABD Başkanı

Prof. Dr. Serpil AĞCAKAYA

Maliye ABD Başkanı

Prof. Dr. Muharrem GÜRKAYNAK

Uluslararası İlişkiler ABD Başkanı

Prof. Dr. Ömer ŞEKERCİ

Batı Dilleri ve Edebiyatı ABD Başkanı

Prof. Dr. Hakan DEMİRGİL

Ekonometri ABD Başkanı

Prof. Dr. A. Şevki DUYMAZ

Sanat Tarihi ABD Başkanı

Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü KORTHOLT

Arkeoloji ABD Başkanı

Prof. Dr. Ramazan ERDEM

Sağlık Yönetimi ABD Başkanı

Prof. Dr. Faruk TURHAN

Kamu Hukuku ABD Başkanı

Prof. Dr. M.Fahrettin ÖNDER

Özel Hukuk ABD Başkanı

Prof. Dr. Şirvan ŞEN DEMİR

Turizm İşletmeciliği ABD Başkanı 
Doç. Dr. Serpil SENAL Bankacılık ve Finans ABD Başkanı
Prof. Dr. Ümit ARKLAN  Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD Başkanı
Doç. Dr. Osman Kürşat ACAR İnsan Kaynakları Yön. ve Liderlik ABD Başkanı
Prof. Dr. Muharrem GÜRKAYNAK Avrupa Birliği Çalışmaları ABD Başkanı
Doç. Dr Ebru TAYSİ
Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hasan GÜLLÜPUNAR Gazetecilik Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK Disiplinlerarası İslam İktisadi ve Finansı Anabilim Dalı Başkanı