Kayıtta İstenen Belgeler

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER:

1.Kesin kayıt dilekçesi (https://sosyalbilimleri.sdu.edu.tr/ adresinden temin edilecektir),
2. Diploma veya mezuniyet belgelerinin resmi onaylı fotokopisi,
3.Son üç  yıl içerisinde alınmış ALES Sonuç Belgesi  (Adayların Enstitümüzde görevli memura şifrelerini 
vermeleri suretiyle ALES puanları kontrol edilecektir. Şifresini vermek istemeyen adayların Noterden 
veya Üniversitelerinden aslı gibidir onaylı belge getirmeleri halinde belgeleri kabul edilebilecektir).
4. Aldığı dersleri ve notları gösterir belgenin (transkript) resmi onaylı fotokopisi,
5. Yatay geçiş için başvuracak adayların öğrenimine devam ettiği üniversiteden alacakları onaylı 
öğrenci belgesi ve transkript,
6.ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlara ait belgeler.(Adayların 
Enstitümüzde görevli memura şifrelerini vermeleri suretiyle yabancı dil puanları kontrol edilecektir. 
Şifresini vermek istemeyen adayların Noterden veya Üniversitelerinden aslı gibidir onaylı belge 
getirmeleri halinde belgeleri kabul edilebilecektir),
7. Özgeçmiş,
8. 4 (dört) adet fotoğraf,
9. Nüfus cüzdanı onaylı sureti,
10. Erkekler için askerlik müsaade belgesi,
11. Adayların kesin kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri plastik kapaklı dosya içerisinde Enstitüye 
teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARI:

1.  Lisans ve/veya yüksek lisansını yabancı ülkede yapmış olan adayların İngilizce veya Türkçe onaylı Diploma örnekleri,

2. Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş olan onaylı Transkript örnekleri,
3. TÖMER dil belgesi (TÖMER dil belgesi olmayanlar için Üniversitemiz Türk Dili Bölümü tarafından sınav yapılacaktır.),
4.  Öğrenim Vizesi bulunan adayların pasaportlarının fotokopisi ve noterden onaylı tercümesini,
öğrenim vizesi  olmayan adaylar ise kayıt işlemi gerçekleştirdikten sonra pasaportun fotokopisini enstitüye teslim etmeleri,
5. İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi (kayıt olduktan sonra),
6-Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm boyunda 2 adet fotoğraf gerekmektedir.