Yeni Koronavirüs Hastalıgı Salgınında Egitim-Ögretim Süreçleri (Kayıt Dondurma)

Yeni Koronavirüs Hastalıgı Salgınında Egitim-Ögretim Süreçleri (Kayıt Dondurma)

COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkânlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak, 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Kurul tarafından COVID-19 küresel salgını dolayısıyla:

1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına,

Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimizin; 30 Nisan 2020 tarihine kadar akademik danışmanları ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Akademik danışmanların uygun görmesi halinde danışmanların kendi sistemlerinden golcuk.sdu.edu.tr panelinde yer alan dilekçeyi imzalayarak taramaları veya ekran görüntüsünü alıp sosyalbilimler@sdu.edu.tr adresine  Konu kısmına Kayıt Dondurma yazarak göndermeleri gerekmektedir.

2. Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;

a) Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkânı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,

b) Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,

c) Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının 'denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkânlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkânından da yararlanılabileceğine

3. Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına, karar verilmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


Whatsapp Yardım Hattı 0 552 905 1800

Yayın Tarihi: 06/04/2020
Okunma Sayısı: 5190