Tezsiz (II. Öğretim-Uzaktan) Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Dikkatine

28.01.2020 tarihli ve 31022 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ve Üniversitemiz; 26.12.2019 tarihli ve 526/16 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen "Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönergesi" yürürlüğe girmiştir. 

Bu kapsamda ilgili yönetmelik ve yönergenin hükümlerine göre "Öğrenci bir yarıyılda, muafiyet/intibak işlemleri hariç olmak üzere, en fazla 42 AKTS kredilik ders seçebilir." hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda söz konusu maddeden tüm tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri de yararlanabilecektir.

Öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için Ders Ekleme-Bırakma Tarihleri olarak belirlenen 07-12 Şubat 2020 tarihlerinde ilgili maddeye istinaden ders seçimlerini güncelleyebilecekleri hususu önemle duyurulur.

 

Enstitü Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 31/01/2020
Okunma Sayısı: 2299