Tez Döneminde Bulunan Doktora Öğrencilerinin Dikkatine Tez İzleme Komite Raporu (Ocak-Haziran)

ÖNEMLİ !!!

    -Enstitümüz 2016-2017 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Akademik Takviminde belirtilen Ocak-Haziran Dönemi TİK Raporu teslimleri başlamıştır.

    -Bilindiği üzere Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 21. maddesinin 4 üncü fıkrasında "tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir." hükmü yer almaktadır.

    -Bu kapsamda (4 TİK'ten başarılı olmuş olsa dahi) özellikle Temmuz-Aralık TİK Raporunu vermeyen öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için Ocak-Haziran Tik Raporlarını Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi halde yukarıda izah edilen yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayan veya 1 ay önce TİK üyelerine  raporunu vermeyen; bu nedenle tez izleme komitesi toplanamayan öğrenciler başarısız sayılacaktır.

    -30 Haziran 2017 tarihinden sonra verilecek olan raporlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

    -Tez çalşımasına ilgili yarıyılda kayıt yaptırmayan öğrenciler tez izleme komitesine alınmayacaktır. Tez izleme komitesine alınmayan öğrenci başarısız sayılacaktır.

    -Yukarıda izah edildiği üzere üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez raporunu tez izleme komitesi üyelerine teslim etmemesi nedeniyle tez izleme komitesi toplanamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için yukarıda izah edilen maddeler gereğince işlem yapılması gerekmektedir.

    Tüm danışman öğretim üyeleri ve öğrencilerimize önemle duyurulur...

                                                                                 Enstitü Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 08/06/2017
Okunma Sayısı: 10222