Seminer ve Uzmanlık Alan Konu Bildirimleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi madde 28 (3) “Öğrenci Seminer Ders Konusu Formunu danışmanının da onayını alarak ilgili enstitüye seminer dersini aldığı dönemin Ekle-Sil tarihi sonuna kadar teslim etmelidir.” hükmü uyarınca teslim edilmesi gereken seminer konuları ve Madde 27 (8) “İlgili öğretim üyesi yarıyıl başında uzmanlık alan dersine ilişkin bilgileri Enstitüler Öğrenci Bilgi Sistemine kaydeder” hükmü uyarınca bildirilmesi gereken Uzmanlık Alan konularının yeni öğrenci bilgi sistemine geçiş çerçevesinde online olarak danışman hoca tarafından bildirilmesi kararlaştırıldığından yarıyıl başında ekle sil tarihi sonuna kadar bildirilmesi, yeni öğrenci bilgi sisteminde ilgili bölüm aktif oluncaya kadar ertelenmiştir. Öğrenci işleri daire başkanlığı, bilgi işlem daire başkanlığı ile birlikte yürütülen teknik sürecin sonunda sistemden giriş uygun hale getirildiğinde yapılacak duyuru ile ilgili konu girişleri yapılabilecektir.

Yayın Tarihi: 03/03/2022
Okunma Sayısı: 2567