Özel Öğrenci Statüsünde Öğrenci Alımına İlişkin Duyuru!

Bilindiği üzere, 22 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile birlikte, özel öğrenci olarak bir yükseköğretim kurumundan ders alabilmek için başka üniversitenin yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olmak şartı getirilmişti.

Ayrıca, mezkur yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine eklenen 4 üncü fıkra kapsamında, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilere düzenleme yapılmadan önceki hükümlerinin uygulanacağı karara bağlanmıştı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, yapılan mevzuat değişikliği sonrası 2019-2020 bahar döneminden itibaren özel öğrenci alımı yapılamayacağını belirtmesi üzerine 2019-2020  Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüz bünyesindeki lisansüstü programlara Özel Öğrenci Statüsünde Öğrenci Alımı yapılmayacaktır.

Enstitü Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 11/02/2020
Okunma Sayısı: 2556