"Gelişim ve Öğrenme" ile "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" Derslerinin Çevrimiçi (online) Verilmesi Hk.

"Gelişim ve Öğrenme" ile "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" Derslerinin Çevrimiçi (online) Verilmesi Hk.
 

Üniversitemiz Senatosunun 05.01.2024  tarihli ve 634/2 sayılı kararı gereği, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesinin 10.maddesinin c fıkrası uyarınca, Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından doktora öğrencilerine verilmekte olan “Gelişim ve Öğrenme” ile “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” dersleri, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren çevrimiçi (online) verilecektir.

 

Yayın Tarihi: 16/02/2024
Okunma Sayısı: 462