‘Gelişim ve Öğrenme’ ile ‘Öğretimde Planlama ve Değerlendirme’ Dersleri Hk.

Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve  Öğretim Yönergesinin 10. Maddesi C bendi uyarınca;

''Doktora/Sanatta yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler tarafından alınabilecek ‘Gelişim ve Öğrenme’ ile ‘Öğretimde Planlama ve Değerlendirme’ derslerinin verilmesinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü sorumludur. ‘Gelişim ve Öğrenme’ ile ‘Öğretimde Planlama ve Değerlendirme’ dersleri Tezli Yüksek Lisans programlarında seçmeli, Doktora programlarında ise tez döneminde alınması zorunludur.''

Hususunu öğrencilerimizin dikkate alması önem arz etmektedir.

 

 

 

 

Yayın Tarihi: 12/10/2021
Okunma Sayısı: 1393