Ders Ekleme-Bırakma İşlemleri Hk.

Değerli Öğrenciler;

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Ekleme Bırakma Tarihleri Akademik Takvimde 23-27 Eylül 2019 tarihleri olarak belirlenmiştir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 

Bilimsel hazırlık programına tabi tutulan öğrenciler; lisansüstü öğrenci bilgi sisteminden ders seçimi yapmayacaklardır. Ancak akademik takvim süreleri içerisinde bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci (en geç 27 Eylül 2019 tarihine kadar), bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı olmadan sistem üzerinden seçilen dersler öğrenci bilgi sisteminden silinecektir. Bilimsel hazırlık programı kapsamında her yarıyılda en fazla dört bilimsel hazırlık dersi alınabilir. Bilimsel hazırlık programı derslerinin yanı sıra kayıtlı olunan lisansüstü program kapsamında iki yarıyılda en fazla üç ders alınabilir. Bir yarıyılda 3 dersten fazla lisansüstü ders seçen öğrencilerin dersleri sistem üzerinden kaldırılacaktır.

Lisansüstü programlarda bilimsel araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersin alınması zorunludur.

Öğrenci bir yarıyılda, özel öğrenci statüsünde aldığı dersler dahil olmak üzere, en fazla 42 AKTS kredilik (7 ders) ders seçebilir. Bu nedenle özel öğrenci olarak saydırılan 3 ders haricinde haricinde ilgili yarıyılda lisansüstü programlardan en fazla 4 ders seçimi yapılacaktır. 4'ten fazla ders seçen öğrencilerin fazla dersleri sistem üzerinden silinecektir.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı dahil ve öncesinde Enstitümüze kayıtlı öğrenciler; 1 Seminer ve Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren bir ders dahil olmak üzere 60 AKTS şartını sağlayamadıkları takdirde ders dönemini tamamlayamamış sayılır ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda kayıtları silinir. Bu nedenle 4. Yarıyılda bulunan ancak seminer ve zorunlu dersini vermeyen öğrencilerin ilgili dersleri seçmeleri zorunludur.

Tez aşamasındaki tezli yüksek lisans öğrencilerinin kayıt yenileme dönemlerinde “öğrenci bilgi sistemi üzerinden ‘‘tez dersini” seçerek onaylamaları gerekmektedir. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 6. (altıncı) yarıyılında bulunan tezli yüksek lisans programı öğrenciler azami öğrenim süresini tamamlayacak olup; akademik takvimde “Azami Öğrenim Süresini Dolduran Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Savunma Jüri Öneri Formlarının Gönderilmesi 16.09.2019-03.12.2019 tarihleri olarak belirlenmiştir. İlgili tarih aralıklarında jüri öneri formları gönderilmeyen ve 03.01.2020 tarihine kadar tez savunma sınavına girmeyen öğrencileri kayıtları silinecektir.

Doktora programında tez önerisini vermiş ve Tez İzleme Aşamasında bulunan öğrencilerin tez dersini ve genel dersler menüsü altında bulunan T.İ.K. dersini seçerek onaylamaları gerekmektedir.

Doktora programından mezun olabilmek için en az 2 (iki)  seminer dersinden başarılı olmak zorunludur. Bu nedenle tez döneminde olup ikinci semineri bulunmayan doktora programı öğrencilerinin 2. Seminer dersini alarak başarılı olması gerekir. Aksi halde öğrenci tez savunma sınavına alınmaz.

Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için söz konusu hususlara riayet etmeleri önemle rica olunur.

Enstitü Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 23/09/2019
Okunma Sayısı: 3062