Ders Döneminde Olan Öğrencilerin Dikkatine

            20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen  Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.” hükmü uyarınca lisansüstü programlarda ders döneminde bulunan öğrencilerin bahsi geçen konuları içeren en az bir dersi alması zorunlu tutulmuştur.

            Öğrencilerin ileride mağduriyet yaşamaması için halen Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren bir dersi seçmeyen öğrencilerin ders ekleme bırakma tarihleri olan 26-30 Eylül 2016 tarihlerinde seçmeleri gerekmektedir.

Yayın Tarihi: 27/09/2016
Okunma Sayısı: 5763