Azami Öğrenim Süresini 2019-2020 Güz Yarıyılı Sonunda Tamamlayacak Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Tez Savunma Sınavları Hk.

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan sürelerin başlangıç tarihi olarak 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılının esas alınması ve 20/04/2016 tarihinden önce programda geçirilen süreler dikkate alınmaksızın azami sürelerinin yeniden başlaması nedeni ile 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ve öncesinde Enstitümüz tezli yüksek lisans programlarına kayıt olan ve 6 yarıyıl içerinsinde tez savunma sınav tarihi almayarak tez savunma sınavına girmeyen tüm öğrencilerin kayıtları 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda azami öğrenim sürelerini tamamlamaları nedeniyle öğrencilik kayıtları silinmişti.

 

Bu kapsamda; 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ve öncesinde (kayıt dondurmaları vb. nedenlerle)  kayıtları silinmeyen Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran tüm öğrencilerin azami öğrencilik süreleri 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı  Güz Yarıyılında sona erecektir.

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Akademik Takviminde Azami Öğrenim Süresini Dolduran Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Savunma Jüri Öneri Formlarının Gönderilmesi 16.09.2019-03.12.2019 tarihleri olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu tarihe kadar öğrencilerimizin akademik danışmanları ile iletişime geçmeleri, tez savunma jüri öneri formlarının Enstütümüze gönderilmesi, gönderilmediği takdirde 04.12.2019 tarihli Enstitü Yönetim Kurulunda; anılı yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca işlem tesis edilerek kayıtlarının silineceğinin bilinmesi hususu;

Önemle duyurulur.

Not: Kayıt yenilemeyen tezli yüksek lisans öğrencisi kayıt yenilemediği yarıyılda  tez savunma sınavına giremez ve yarıyıl sonunda tezini teslim edemez.
      

Enstitü Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 28/10/2019
Okunma Sayısı: 2802