Azami Öğrencilik Süresinin Tamamlayan Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Tez Savunma Sınavları Hk.

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan sürelerin başlangıç tarihi olarak 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılının esas alınması ve 20/04/2016 tarihinden önce programda geçirilen süreler dikkate alınmaksızın azami sürelerinin yeniden başlaması nedeni ile 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ve öncesinde Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran tüm öğrencilerin azami öğrencilik süreleri 2018-2019 Bahar Yarıyılında sona erecektir.

 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takviminde Azami Öğrenim Süresini Dolduran Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Savunma Jüri Öneri Formlarının Gönderilmesi 11.02.2019-16.07.2019 tarihleri olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu tarihe kadar öğrencilerimizin akademik danışmanları ile iletişime geçmeleri, tez savunma jüri öneri formunun Enstütümüze gönderilmesi, gönderilmediği takdirde 17.07.2019 tarihli Enstitü Yönetim Kurulunda; anılı yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca işlem tesis edilerek kayıtlarının silineceğinin bilinmesi hususu;

Önemle duyurulur.

 

Enstitü Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 27/05/2019
Okunma Sayısı: 3839