Akademik/İş Takvimi Değişikliği Hk. (Doktora Tez Önerisi Savunmaları Hk.)

28.01.2020 tarihli ve 31022 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ve Üniversitemiz; 26.12.2019 tarihli ve 526/16 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen "Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönergesi" yürürlüğe girmiştir. 

Bu kapsamda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin 2. fıkrasında "Tez önerisi Ocak-Haziran ayları arasında kabul edilen öğrenci birinci tez izleme sınavına Temmuz-Aralık ayları arasında, tez önerisi Temmuz-Aralık ayları arasında kabul edilen öğrenci ise birinci tez izleme sınavına Ocak-Haziran ayları arasında ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen tarihlerde girer." hükmü yer aldığından doktora programı öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için tez önerisi savunmalarını en geç 29 Haziran 2020 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra tez önerisi veren doktora programı öğrencileri en erken Tez İzleme Komitesi I raporlarını 2021 Ocak-Haziran döneminde akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde verebilecektir.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için söz konusu tarihlere riayet etmeleri bu tarihler göz önünde bulundurularak yeterlik sınavına girerek tez önerilerini vermeleri önemle rica olunur.

Güncel Akademik/İş Takvimine ulaşmak için tıklayınız.

Enstitü Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 18/02/2020
Okunma Sayısı: 1122