2021-2022 Güz Yarıyılında Azami Öğrenim Süresinin Son Döneminde Olan Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Dikkatine

Azami öğrenim süresini dolduran tezli yüksek lisans öğrencilerinin tez savunma jüri öneri formlarını ve eklerini en geç 06.12.2021 tarihine kadar ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir. Tez savunma sınavına giriş için en son tarih 11.01.2022 dir.

Yukarıda belirtilen işlemi yapmayan öğrencilerin kayıtları, ilgili yönetmelik hükümlerine göre silinecektir.

 

Yayın Tarihi: 16/11/2021
Okunma Sayısı: 3701