2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenilemeler Hakkında Önemli Duyuru

·         Değerli Öğrencilerimiz; mağduriyet yaşamamanız için kayıt yenileme işleminizi gerçekleştirmeden önce aşağıda belirtilen hususları ve ekteki duyuru metninde 4-6 ncı sayfa aralıklarında yer alan yönetmelik ve yönerge hükümlerini dikkatle inceleyerek kayıt yenileme işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Kayıt yenilemeler hakkında bilinmesi gereken önemli hususlar ve mevzuat hükümleri için tıklayınız.

    Kayıt Yenilemeler Hakkında Bilinmesi Gerekenler:

·         2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Yatırarak Ders Kaydı ve İnternet Üzerinden Kayıt Yenileme İşlemleri 09 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olup; 13 Eylül 2019 saat:00.00’da sona erecektir.

·         Öğrencilerin Enstitü Müdürlüğüne Belgelendirilen Mazeretini Gösterir Dilekçe İle Kayıt Başvurusu 16-18 Eylül 2019 tarihleri olarak belirlenmiştir.

·         Ders kayıtları “golcuk.sdu.edu.tr” adresinden lisansüstü öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrenci numaraları ve şifrelerin girilmesi suretiyle yapılacak ve derslere onay danışmanlar tarafından verilecektir.

·         Katkı payı/öğrenim ücretini yatırsa bile ders, yeterlik, tez seçimi yapmayan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yapmış sayılmazlar.

·         Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Tez savunma /yeterlik/seminer sınavlarına giremez ve Tez İzleme Komitesi Raporu veremezler. Bu süre azami öğrenim sürelerinden sayılır.

·         Yeni kayıt olan öğrenciler, akademik takvime göre ders alma bırakma süresi içerisinde, seçtikleri derslerde değişiklik yapabilirler.

·         Bilimsel hazırlık programına tabi tutulan öğrenciler; lisansüstü öğrenci bilgi sisteminden ders seçimi yapmayacaklardır. Ancak akademik takvim süreleri içerisinde bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci (en geç 27 Eylül 2019 tarihine kadar), bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı olmadan sistem üzerinden seçilen dersler öğrenci bilgi sisteminden silinecektir.

·         Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre içerisinde bilimsel hazırlık programı derslerinden ilgili yönetmeliğe göre başarısız sayılan öğrencilerin kayıtları silinecektir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulacak ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda tabi tutulduğu derslerden başarısız olan öğrencilerin kayıtları silinecektir.

·         Öğrenciler Enstitümüz Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre öncelikle başarısız oldukları dersleri almak ve başarmak zorundadırlar. Bu nedenle ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilirken öncelikle başarısız olunan dersler seçilmelidir.

·         Aynı yarıyıl içerisinde birden fazla Uzmanlık Dersi seçilemez.

·         Lisansüstü programlarda bilimsel araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersin alınması zorunludur.

·         2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı dahil ve öncesinde Enstitümüze kayıtlı öğrenciler; 1 Seminer ve Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren bir ders dahil olmak üzere 60 AKTS şartını sağlayamadıkları takdirde ders dönemini tamamlayamamış sayılır ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda kayıtları silinir. Bu nedenle 4. Yarıyılda bulunan ancak seminer ve zorunlu dersini vermeyen öğrencilerin ilgili dersleri seçmeleri zorunludur.

·         2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 6. (altıncı) yarıyılında bulunan tezli yüksek lisans programı öğrenciler azami öğrenim süresini tamamlayacak olup; akademik takvimde “Azami Öğrenim Süresini Dolduran Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Savunma Jüri Öneri Formlarının Gönderilmesi 16.09.2019-03.12.2019 tarihleri olarak belirlenmiştir. İlgili tarih aralıklarında jüri öneri formları gönderilmeyen ve 03.01.2020 tarihine kadar tez savunma sınavına girmeyen öğrencileri kayıtları silinecektir.

·         Tez aşamasındaki tezli yüksek lisans öğrencilerinin kayıt yenileme dönemlerinde “öğrenci bilgi sistemi üzerinden ‘‘tez dersini” seçerek onaylamaları gerekmektedir.

·         Derslerini başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri doktora yeterlik dersini seçeceklerdir. (2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 5 inci dönemleri olan doktora programı öğrencilerimiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen “…. Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi zorunludur” hükmüne istinaden söz konusu durumda olan öğrencilerin yeterlik dersini seçerek danışmanları ile tarih belirleyerek Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından teklif edilmek üzere (16.09.2019 - 29.11.2019) tarihleri arasında danışmanları ile tarih belirleyerek Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından teklif edilmek üzere yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Sınava girmeyen öğrenciler başarısız sayılacaklardır.

·         2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 5 inci dönemleri olduğu halde yeterlik sınavına girmedikleri için başarısız sayılan öğrenciler 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirerek akademik takvimde belirtilen (16.09.2019 - 29.11.2019 tarihleri arasında danışmanları ile tarih belirleyerek Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından teklif edilmek üzere II. yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Sınava girmeyen öğrenciler başarısız sayılarak öğrencilik kayıtları silinecektir.

·        2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen (yeninden II. Tez savunma sınavına girecek) öğrenciler ile tezini teslim tarihi 16 Eylül 2019 tarihinden sonra yapacak öğrenciler mutlaka katkı payı/öğrenim ücretini yatırarark tez dersini seçerek kayıt yenileme işlemilerini gerçekleştirmek zorundadır.  

·         Doktora programında tez önerisini vermiş ve Tez İzleme Aşamasında bulunan öğrencilerin tez dersini ve genel dersler menüsü altında bulunan T.İ.K. dersini seçerek onaylamaları gerekmektedir. Söz konusu durumda olan öğrencilerin her yarıyıl Tez İzleme Komitesi sınavına girmeleri gerekmektedir. Üst üste iki kez  ya da aralıklı olarak üç kez tez izleme komitesinden başarısız bulunan öğrencilerin kayıtları silinecektir.

·         Doktora programından mezun olabilmek için en az 2 (iki)  seminer dersinden başarılı olmak zorunludur. Bu nedenle  ikinci semineri bulunmayan doktora programı öğrencilerinin 2. Seminer dersini alarak başarılı olması gerekir. Aksi halde öğrenci tez savunma sınavına alınmaz.

Ders kaydı/internet üzerinden kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamayacak ve tez savunma sınavına giremeyeceklerdir.

Kayıt yenileme tarihlerinde uzatma söz konusu olmayacaktır. Öğrencilerin mağdur olmamaları için söz konusu tarihlerde kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmeleri önemle rica olunur.

 

Enstitü Müdürlüğü


 

Yayın Tarihi: 22/08/2019
Okunma Sayısı: 6224