2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenilemeler Hakkında Duyuru

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme, Ders Seçimi, Özel Öğrencilik ve Ders Saydırma İşlemleri Hakkındaki Duyuruya erişmek için tıklayınız. 

Kayıt yenilemeler hakkında bilinmesi gerekenlere ulaşmak için tıklayınız.

Not: Öğrenciler dönemlik eğitim harç ücretlerini öğrenci numaralarıyla Halkbankası Şubelerine ödeyebilir ya da golcuk.sdu.edu.tr öğrenci sisteminden kredi kartlarıyla ödeyebilirler.

      Kayıt Yenilemeler Hakkında Bilinmesi Gerekenler:

 • 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Yatırarak Ders Kaydı ve İnternet Üzerinden Kayıt Yenileme İşlemleri 21 Eylül 2018 saat:00.00’da sona erecektir.
 • Ders kayıtları “golcuk.sdu.edu.tr” adresinden lisansüstü öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrenci numaraları ve şifrelerin girilmesi suretiyle yapılacak ve derslere onay danışmanlar tarafından verilecektir.
 • Katkı payı/öğrenim ücretini yatırsa bile ders seçimi yapmayan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yapmış sayılmazlar.
 • Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Tez savunma /yeterlik/seminer sınavlarına giremez ve Tez İzleme Komitesi Raporu veremezler. Bu süre azami öğrenim sürelerinden sayılır.
 • Tüm öğrencilerin her yarıyılın başında Enstitü tarafından ilan edilen süreler içerisinde derslere yazılması zorunludur.
 • Yeni kayıt olan öğrenciler, akademik takvime göre ders alma bırakma süresi içerisinde, seçtikleri derslerde değişiklik yapabilirler.
 • Bilimsel hazırlık programına tabi tutulan öğrenciler (7143 Sayılı Af Kanunundan Yararlananlar dahil); lisansüstü öğrenci bilgi sisteminden ders seçimi yapmayacaklardır. Ancak akademik takvim süreleri içerisinde bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci (en geç 03 Ekim 2018 tarihine kadar), bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı olmadan alınan dersler öğrenci bilgi sisteminden silinecektir.
 • Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre içerisinde bilimsel hazırlık programı derslerinden ilgili yönetmeliğe göre başarısız sayılan öğrencilerin kayıtları silinecektir.
 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulan ve 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda tabi tutulduğu derslerden başarısız olan öğrencilerin kayıtları silinecektir.
 • Öğrenciler Enstitümüz Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre öncelikle başarısız oldukları dersleri almak ve başarmak zorundadırlar. Bu nedenle ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilirken öncelikle başarısız olunan dersler seçilmelidir.
 • Aynı yarıyıl içerisinde birden fazla Uzmanlık Dersi seçilemez.
 • 25 Ekim 2011 tarihinden sonra Enstitümüze kayıtlı öğrenciler; 1 Seminer Dahil 60 AKTS şartını sağlayamadıkları takdirde ders dönemini tamamlayamamış sayılır ve 4 yarıyıl sonunda kayıtları silinir. Bu nedenle 4. Yarıyılda bulunan ancak seminer dersini vermeyen öğrencilerin seminer dersini seçmeleri zorunludur.
 • Lisansüstü programlarda bilimsel araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersin alınması zorunludur.(2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı ve sonrası kayıtlar için geçelidir.)
 • Tez aşamasındaki tezli yüksek lisans öğrencilerinin kayıt yenileme dönemlerinde “öğrenci bilgi sistemi üzerinden ‘‘tez dersini” seçerek onaylamaları gerekmektedir.
 • Derslerini başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri doktora yeterlik dersini seçeceklerdir. (2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ve öncesi kayıtlı olan öğrencilerin Azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 5 inci dönemleri olarak kabul edildiğinden Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen “…. Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi zorunludur” hükmüne istinaden söz konusu durumda olan öğrencilerin yeterlik dersini seçerek danışmanları ile tarih belirleyerek Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından teklif edilmek üzere akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Sınava girmeyen öğrenciler başarısız sayılacaklardır.)
 • Doktora programında tez önerisini vermiş ve Tez İzleme Aşamasında bulunan öğrencilerin tez dersini ve genel dersler menüsü altında bulunan T.İ.K. dersini seçerek onaylamaları gerekmektedir. Söz konusu durumda olan öğrencilerin her yarıyıl Tez İzleme Komitesi sınavına girmeleri gerekmektedir. Üst üste iki kez  ya da aralıklı olarak üç kez tez izleme komitesinden başarısız bulunan öğrencilerin kayıtları silinecektir.

 

 

Bu duyuruda yer almayan hususlar hakkında Enstitümüz Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yayın Tarihi: 10/09/2018
Okunma Sayısı: 6484