2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenilemeler Hakkında Duyuru

    Kayıt Yenilemeler Hakkında Bilinmesi Gerekenler:

 • 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Yatırarak Ders Kaydı ve İnternet Üzerinden Kayıt Yenileme İşlemleri 02 Şubat 2019 tarihinde başlayacak olup; 08 Şubat 2019 saat:00.00’da sona erecektir.
 •  
 • Ders kayıtları “golcuk.sdu.edu.tr” adresinden lisansüstü öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrenci numaraları ve şifrelerin girilmesi suretiyle yapılacak ve derslere onay danışmanlar tarafından verilecektir.
 •  
 • Katkı payı/öğrenim ücretini yatırsa bile ders seçimi yapmayan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yapmış sayılmazlar.
 •  
 • Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Tez savunma /yeterlik/seminer sınavlarına giremez ve Tez İzleme Komitesi Raporu veremezler. Bu süre azami öğrenim sürelerinden sayılır.
 •  
 • Tüm öğrencilerin her yarıyılın başında Enstitü tarafından ilan edilen süreler içerisinde derslere yazılması zorunludur.
 •  
 • Yeni kayıt olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler, akademik takvime göre ders alma bırakma süresi içerisinde, seçtikleri derslerde değişiklik yapabilirler.
 •  
 • Öğrenciler Enstitümüz Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre öncelikle başarısız oldukları dersleri almak ve başarmak zorundadırlar. Bu nedenle ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilirken öncelikle başarısız olunan dersler seçilmelidir.
 •  
 • Aynı yarıyıl içerisinde birden fazla Uzmanlık Dersi seçilemez.
 •  
 • 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüze kayıt yaptırmış olan öğrenciler; 1 Seminer, Zorunlu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Konularını içeren bir ders dahil 60 AKTS şartını sağlayamadıkları takdirde ders dönemini tamamlayamamış sayılır ve 4 yarıyıl sonunda kayıtları silinir. Bu nedenle bu yarıyıl 4. Yarıyılında bulunan ancak seminer dersini vermeyen öğrencilerin seminer dersini seçmeleri zorunludur.
 •  
 • Lisansüstü programlarda bilimsel araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersin alınması zorunludur.(2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı ve sonrası kayıtlar için geçerlidir.)
 •  
 • Tez aşamasındaki tezli yüksek lisans öğrencilerinin kayıt yenileme dönemlerinde “öğrenci bilgi sistemi üzerinden ‘‘tez dersini” seçerek onaylamaları gerekmektedir.
 • Derslerini başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri doktora yeterlik dersini seçeceklerdir. (2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ve öncesi kayıtlı olan öğrencilerin Azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 5 inci dönemleri olarak kabul edildiğinden Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen “…. Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi zorunludur” hükmüne istinaden söz konusu durumda olan öğrencilerin yeterlik dersini seçerek danışmanları ile tarih belirleyerek Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından teklif edilmek üzere akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler başarısız sayılmış olup; 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında da yeterlik dersini seçerek danışmanları ile tarih belirleyerek Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından teklif edilmek üzere akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yeterlik sınavına girmedikleri takdirde başarısız sayılarak kayıtları silinecektir. 
 •  
 • 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 5 inci dönemlerinde bulunan öğrenciler yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Aksi halde başarısız sayılacaklardır.

 

 •  
 • Doktora programında tez önerisini vermiş ve Tez İzleme Aşamasında bulunan öğrencilerin tez dersini ve genel dersler menüsü altında bulunan T.İ.K. dersini seçerek onaylamaları gerekmektedir.
 •  
 • Söz konusu durumda olan öğrencilerin her yarıyıl Tez İzleme Komitesi sınavına girmeleri gerekmektedir. Üst üste iki kez  ya da aralıklı olarak üç kez tez izleme komitesinden başarısız bulunan öğrencilerin kayıtları silinecektir.
 •  

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan sürelerin başlangıç tarihi olarak 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılının esas alınması ve 20/04/2016 tarihinden önce programda geçirilen süreler dikkate alınmaksızın azami sürelerinin yeniden başlaması nedeni ile 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ve öncesinde Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran tüm öğrencilerin azami öğrencilik süreleri 2018-2019 Bahar Yarıyılında sona erecektir.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takviminde Azami Öğrenim Süresini Dolduran Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Savunma Jüri Öneri Formlarının Gönderilmesi 11.02.2019-16.07.2019 tarihleri olarak belirlenmiştir. Söz konusu tarihler arasında yüksek lisans programına yönelik asgari şartları yerine getirmeyen ve tez savunma sınavına girmeyen öğrencilerin kayıtları  anılı yönetmeliğin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen ''Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.'' hükmüne istinaden işlem yapılarak kayıtları silinecektir.

 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takviminde yer aldığı üzere 04.02.2019-08.02.2019 tarihleri arasında ders kaydı/internet üzerinden kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamayacak ve tez savunma sınavına giremeyeceklerdir.

 • Kayıt yenileme tarihlerinde uzatma söz konusu olmayacaktır. Mazeretini belgelendirmeyen öğrencilerin kayıt yenileme talepleri Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirilmeyerek dikkate alınmayacaktır.  Öğrencilerin mağdur olmamaları için söz konusu tarihlerde kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmeleri önemle rica olunur.

 

 

Bu duyuruda yer almayan hususlar hakkında Enstitümüz Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Enstitü Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 01/02/2019
Okunma Sayısı: 4240