2016 - 2017 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Dikkatine...

Mülakat Hakkı Kazananlar ve Gerekli Evraklar

2016 - 2017 Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Tezli Programlara Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Dikkatine

2016 - 2017 Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Tezli Programlara Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Sonuçları İçin  TIKLAYINIZ.

Kayıt Tarihleri:

Kesin Kayıtlar (Asil): 10-11-12 Ağustos   2016         

Kesin Kayıtlar (Yedek): 15 Ağustos  2016

Kesin Kayıt Esnasında İstenen Belgeler

1. Lisansüstü Başvuru Formu, (Online başvuru çıktısı) 

2. Diploma veya mezuniyet belgelerinin resmi onaylı fotokopisi, 

3. Son üç yıl içerisinde alınmış ALES Sonuç Belgesi, 

4. Aldığı dersleri ve notları gösterir belgenin (transkript) resmi onaylı fotokopisi, 

5. Yatay geçiş için başvuracak adayların öğrenimine devam ettiği üniversiteden alacakları onaylı öğrenci belgesi ve transkript, 

6. YDS, ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlara ait belgeler(Başvuru esnasında girdiği notu gösteren sonuç belgesi ) 

7. Özgeçmiş, 

8. 4 (dört) adet fotoğraf, 

9. Nüfus cüzdanı fotokopisi (onaylı), 

10. Erkekler için askerlik müsaade (tecil) belgesi,

11.Başvuru taahhütnamesi (taahhütnameye erişmek için tıklayınız.

Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez...

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

- Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıtlarını; şahsen veya noterden bir başkasına vekalet vererek gerçekleştirebilirler.

- Posta ile kayıt yapılamaz.

- Aslı gibidir onayı, belgenin aslı ve fotokopisi ile tüm kamu kurumlarında yapılabilmektedir.

 

Yayın Tarihi: 11/08/2016
Okunma Sayısı: 8785