2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ve öncesinde Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans Programlarına Kayıt Yaptıran Tüm Öğrencilerin Dikkatine

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan sürelerin başlangıç tarihi olarak 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılının esas alınması ve 20/04/2016 tarihinden önce programda geçirilen süreler dikkate alınmaksızın azami sürelerinin yeniden başlaması nedeni ile 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ve öncesinde Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran tüm öğrencilerin azami öğrencilik süreleri 2018-2019 Bahar Yarıyılında sona erecektir.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takviminde Azami Öğrenim Süresini Dolduran Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Savunma Jüri Öneri Formlarının Gönderilmesi 11.02.2019-16.07.2019 tarihleri olarak belirlenmiştir. Söz konusu tarihler arasında yüksek lisans programına yönelik asgari şartları yerine getirmeyen ve tez savunma sınavına girmeyen öğrencilerin kayıtları  anılı yönetmeliğin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen ''Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.'' hükmüne istinaden işlem yapılarak kayıtları silinecektir.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takviminde yer aldığı üzere 04.02.2019-08.02.2019 tarihleri arasında ders kaydı/internet üzerinden kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrencilerin öğrencilik haklarından yararlanamayacaklarının ve tez savunma sınavına giremeyeceklerinin bilinmesi önemle rica olunur.

Enstitü Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 16/01/2019
Okunma Sayısı: 2742