23 Temmuz 2017 Pazar

Tarihçe

6163 defa okundu

Enstitümüz 25.02.1993 tarihinde açılış izni almış olup, 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılı başında İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında yüksek lisans programında 38 (Otuzsekiz); İşletme ve Tarih Anabilim Dalları doktora programlarında toplam 5(Beş) öğrenci ile Eğitim-Öğretime başlamıştır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bugün, 21 Anabilim dalında Lisanüstü programla öğretime devam etmektedir. Bununla birlikte, daha önceden enstitümüzde yer alan Program Geliştirme ve Öğretim, Okul Öncesi Eğitim, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, Resim İş Eğitimi, Müzik Eğitimi, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği (Tezsiz YL) programları Yüksek Öğretim Kurulu kararı gereğince Eğitim Bilimleri alanındaki 28.12.2006 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine; Geleneksel Türk El Sanatları, Resim, Arkeoseramik, Grafik, Tiyatro anasanat dalları da 01.11.2007 tarihinde Üniversitemizin Güzel Sanatlar Enstitüsüne aktarılmıştır.

Enstitümüz bünyesinde Uluslararası Ticaret II. Öğretim, İşletme II. Öğretim, Kamu Yönetimi II. Öğretim,   Çalışma Ekonomisi ve Endüstiri İlişkileri II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları bulunmaktadır. Ayrıca İşletme Yöneticiliği Uzaktan Eğitim ve Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarıda yer almaktadır.

Enstitümüzde 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı itibariyle 1871 tezli yüksek lisans öğrencisi, 498 tezsiz yüksek lisans, 477 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 2846 öğrenci bulunmaktadır.

Enstitümüzde ders veren öğretim üyeleri, Anabilim Dallarının bulunduğu ilgili Fakülte kadrosundaki öğretim üyelerinden karşılanmaktadır. Enstitümüzde 52 adet Araştırma Görevlisi olup, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi uyarınca Anabilim Dalları bünyesinde görev yapmaktadır.

 

Yönetim Kurulu Kararları

Uzaktan Öğretim Sistemi

Tez Savunma Tarihleri

Seminer ve Etkinlikler

Ders Katalogları ve AKTS

Isparta Konulu Tezler