22 Kasım 2019 Cuma

Azami Öğrenim Süresini 2019-2020 Güz Yarıyılı Sonunda Tamamlayacak Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Tez Savunma Sınavları Hk.

28 Ekim 2019 Pazartesi 08:48 tarihinde eklendi | 618 defa okundu

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan sürelerin başlangıç tarihi olarak 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılının esas alınması ve 20/04/2016 tarihinden önce programda geçirilen süreler dikkate alınmaksızın azami sürelerinin yeniden başlaması nedeni ile 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ve öncesinde Enstitümüz tezli yüksek lisans programlarına kayıt olan ve 6 yarıyıl içerinsinde tez savunma sınav tarihi almayarak tez savunma sınavına girmeyen tüm öğrencilerin kayıtları 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda azami öğrenim sürelerini tamamlamaları nedeniyle öğrencilik kayıtları silinmişti.

 

Bu kapsamda; 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ve öncesinde (kayıt dondurmaları vb. nedenlerle)  kayıtları silinmeyen Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran tüm öğrencilerin azami öğrencilik süreleri 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı  Güz Yarıyılında sona erecektir.

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Akademik Takviminde Azami Öğrenim Süresini Dolduran Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Savunma Jüri Öneri Formlarının Gönderilmesi 16.09.2019-03.12.2019 tarihleri olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu tarihe kadar öğrencilerimizin akademik danışmanları ile iletişime geçmeleri, tez savunma jüri öneri formlarının Enstütümüze gönderilmesi, gönderilmediği takdirde 04.12.2019 tarihli Enstitü Yönetim Kurulunda; anılı yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca işlem tesis edilerek kayıtlarının silineceğinin bilinmesi hususu;

Önemle duyurulur.

Not: Kayıt yenilemeyen tezli yüksek lisans öğrencisi kayıt yenilemediği yarıyılda  tez savunma sınavına giremez ve yarıyıl sonunda tezini teslim edemez.
      

Enstitü Müdürlüğü