17 Ağustos 2019 Cumartesi

Azami Öğrencilik Süresinin Tamamlayan Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Tez Savunma Sınavları Hk.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:02 tarihinde eklendi | 2110 defa okundu

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan sürelerin başlangıç tarihi olarak 2016- 2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılının esas alınması ve 20/04/2016 tarihinden önce programda geçirilen süreler dikkate alınmaksızın azami sürelerinin yeniden başlaması nedeni ile 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ve öncesinde Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran tüm öğrencilerin azami öğrencilik süreleri 2018-2019 Bahar Yarıyılında sona erecektir.

 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takviminde Azami Öğrenim Süresini Dolduran Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Savunma Jüri Öneri Formlarının Gönderilmesi 11.02.2019-16.07.2019 tarihleri olarak belirlenmiştir.

 

Söz konusu tarihe kadar öğrencilerimizin akademik danışmanları ile iletişime geçmeleri, tez savunma jüri öneri formunun Enstütümüze gönderilmesi, gönderilmediği takdirde 17.07.2019 tarihli Enstitü Yönetim Kurulunda; anılı yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca işlem tesis edilerek kayıtlarının silineceğinin bilinmesi hususu;

Önemle duyurulur.

 

Enstitü Müdürlüğü