14 Ekim 2019 Pazartesi

Enstitü Kurulu

17036 defa okundu

Doç. Dr. MUHARREM GÜRKAYNAK

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Hasan Tevfik MARULCU

Enstitü Müdür Yardımcısı

Doktor Öğretim Üyesi  Adem Ali İREN

Enstitü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Hüseyin GÜL

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD Başkanı

Doç. Dr. Behset KARACA

Tarih ABD Başkanı

Prof. Dr. Murat SARICIK

İslam Tarihi ve Sanatları ABD Başkanı

Prof. Dr. M. Zihni TUNCA

İşletme ABD Başkanı

Prof. Dr. Bekir GÖVDERE

İktisat ABD Başkan V.

Prof. Dr. Ümit AKÇA

Sosyoloji ABD Başkanı

Prof. Dr. Ali Galip GEZGİN

Temel İslam Bilimleri ABD Başkanı

Prof. Dr. Kemaleddin TAŞ

Felsefe ve Din Bilimleri ABD Başkanı

Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Çalışma Ekon. ve End. İlişk. ABD Başkanı

Prof. Dr. Selami TURAN

Türk Dili ve Edebiyatı ABD Başkanı

Prof. Dr. Mevlüt ALBAYRAK

Felsefe ABD Başkanı

Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN

Coğrafya ABD Başkanı

Prof. Dr. İsmail BEKÇİ

Maliye ABD Başkanı

Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK

Uluslararası İlişkiler ABD Başkanı

Prof.. Dr. Ömer ŞEKERCİ

Batı Dilleri ve Edebiyatı ABD Başkanı

Doç. Dr. Hakan DEMİRGİL

Ekonometri ABD Başkanı

Prof. Dr. A. Şevki DUYMAZ

Sanat Tarihi ABD Başkanı

Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü KORTHOLT

Arkeoloji ABD Başkanı

Prof. Dr. Ramazan ERDEM

Sağlık Yönetimi ABD Başkanı

Prof. Dr. Yüksel METİN

Kamu Hukuku ABD Başkanı

Prof. Dr. M.Fahrettin ÖNDER

Özel Hukuk ABD Başkanı

Doç. Dr. Şirvan ŞEN DEMİR

Turizm İşletmeciliği ABD Başkanı 
Doç. Dr. Serpil SENAL Bankacılık ve Finans ABD Başkanı
Prof. Dr. Ümit ARKLAN  Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD Başkanı
Doktor Öğretim Üyesi Osman Kürşat ACAR İnsan Kaynakları Yön. ve Liderlik ABD Başkanı
Prof. Dr. Adem EFE
Sosyal Hizmet ABD Başkanı
Doç. Dr. Muharrem GÜRKAYNAK Avrupa Birliği Çalışmaları ABD Başkanı