14 Ekim 2019 Pazartesi

Tezsiz Yüsek Lisans Programları

77948 defa okundu

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı öğrenciye mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir

Bu programa başvurabilmek için adayların: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olması gerekir.

Tezsiz Yüksek Lisans programına giriş  için başarı değerlendirmesi: Lisans mezuniyet not ortalaması  dikkate alınarak yapılır. Notların eşit olması durumunda en genç olan adayın puanı dikkate alınır.

Kontenjan dahilinde kalan adaylara ait bilgiler kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

Bu program en az 10 adet ders ile  “Dönem Projesi Dersinden oluşur. “Dönem Projesi Dersi” kredisiz olup danışman tarafından“başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, “Proje Dersini aldığı yarıyıl/yarıyıllarda kayıt olmak zorundadır.

 

Ders Yükü

Proje

1.Dönem

4

 

2.Dönem

4

 

3.Dönem

2

1

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı (Güz ve Bahar yarıyıllarında ) "Dönemlik Harç Ücretleri 840 TL" olup, Programın ücreti her yıl Üniversite senatosunca belirlenir.

Bölümler ve Ders İçerikleri ;

İktisat Anabilim Dalı

-Uluslararası Ticaret II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

İşletme Anabilim Dalı

-İşletme II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

-Kamu Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

İktisat Anabilim Dalı

-İktisat II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

 

Maliye Anabilim Dalı

-Maliye II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans