Tez Teslim İşlemleri

Tezlerini başarılı bir şekilde savunarak mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin, tezlerini ensitüye teslim ederken aşağıdaki işlemleri yapması ve gerekli evrakları eksiksiz tamamlayarak enstitüye müracaat etmeleri gerekmektedir.

Öncesinde http://golcuk.sdu.edu.tr adresinden öğrencinin tez danışmanı tarafından tezin tamamlanmış halinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Sisteme yüklenmeyen tezler işleme alınmayacaktır.Sisteme yükleme işlemi tamamlandıktan sonra ;

1 Adet Ciltlenmiş Tez

1 adet ciltlenmiş tez (Ciltlenen tezlerin en başında Tez Savunması Sınav Tutanağ ile Yemin Metni(İmzalı) eklenmesi gerekmektedir.)

 

YÖK Tez Veri Girişi

Tüm tezlerin YÖK Tez Merkezi'ne kaydedilmesi gerekmektedir. bunun için öğrencilerimizin e devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapılarak Tez Veri Girişi formunu doldurmaları gerekmektedir.  Form doldurulduktan sonra "Tamam" tuşuna basıldığında sistem tarafından her tez için bir "Referans Numarası" verilmektedir ve Form, çıktı alımına uygun hale getirilmektedir. Çıktısı alınacak olan formda mutlaka Referans Numarası üretilmiş olmalıdır ve form bu şekilde imzalanmalıdır.Çıktısı alınarak imzalanan form (3 Adet) Enstitüye teslim edilmelidir.

Form Örneği:  

 

 

3 Adet CD (CD üzerinde ; Referans No Adı,Soyadı , Bölümü ve Tez Konusu yazılı olmalıdır ve CD'ler plastik kapaklı ve korumalı olarak getirilmelidir)

PDF olarak ayrı dosyalar halinde; Bütün olarak Tez (İç Kapak, İmzalı Tez Savunma Sınav Tutanağı, İmzalı Yemin Metni ve Özgecmiş ile birlikte tamamı) ,Türkçe ve İngilizce özet sayfaları CD içerisinde yer alması gerekmektedir. Tezin tam metni CD'ye kaydedilirken, bir önceki aşamada YÖK Tez Veri Girişi Formu'nda teze verilen Referans Numarası kullanılmalıdır.

CD'ye kaydedilecek dosyaların isimleri şu şekilde olmalıdır:

► Tezin Tamamı(Sav. Tutanağı ve Yemin Met. Dahil) : referansno.PDF   Örnek: 418857.PDF
► Tezin Türkçe Özet Sayfası : ad_soyad_ozet_tr.PDF Örnek: onur_sungur_ozet_tr.PDF
► Tezin İngilizce Abstract Sayfası : ad_soyad_ozet_en.PDF Örnek: onur_sungur_ozet_en.PDF 

 

Enstitüye Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

Koruma Kapaklı CD [2 Adet]   
Danışman Onay Formu [1 Adet]    

Jüri Tez Savunma Sınav Tutanağı [Yüksek Lisans] veya [Doktora]

Tez Savunma Sınavına 2.kez girecek [Yüksek Lisans] ve

[Doktora]

[1 Adet]   
Tez Çoğaltma İzin Formu [2 Adet]   
Tez Teslimi Kontrol Formu [1 Adet]    
Ciltlenmiş Tez [1 Adet]  
Yemin Metni   [1 Adet]    
Öğrenci Kimliği    
► 2011 Yönetmeliğine Tabi Olan Doktora Öğrencileri İçin Doktora Tezinden Türetilen Makale yada Yayınlanacağına Dair Kabul Yazısı    

 

Öğrenci Kimliği Teslimi

Tezini tamamlayarak enstitüye teslim eden öğrencilerimizin tez teslimi işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. Bunun için öğrenci kimliklerini de beraberinde getirerek enstitüye müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yayın Tarihi: 08/07/2015
Okunma Sayısı: 24104
Akademik Takvim
Ders Programları
Formlar Dokümanlar
Lisansüstü Öğrenci Girişi
Ders İçerikleri ve Bilgi Paketi
Anabilim Dalları Doktora Yeterlik Komitesi Üyeleri
Sınav Programları