Misyon-Vizyon

 

MİSYONUMUZ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü sosyal alanlarda lisansüstü programlarda eğitim-öğretim yaptırmaktadır. Enstitünün misyonu sosyal bilim dallarında uzmanlaşma olanağı sağlamak, bilimsel etik ilkelerini özümsemiş, eleştirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilen ve projeler üretebilen bilim insanları yetiştirmek, toplumsal gereksinimlere cevap veren programlar açılmasına imkan yaratıp buralarda kaliteli eğitim verilmesini temin ederek üretilen bilimsel projeleri, ortaya konan araştırma raporlarını toplumun hizmetine sunup katma değer yaratılmasına katkıda bulunarak bağlı bulunduğu Süleyman Demirel Üniversitesinin ilgili alanları için nitelikli öğretim elemanı; ulusal ve uluslararası bilimsel beşeri sermaye ihtiyacını karşılayacak bilim insanları yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün vizyonu sosyal bilim dallarında bilimsel etik ilkelerinin özümsenerek yaygınlaşmasını sağlayarak, ilgili alanlarda nitelikli uzmanlaşmaya imkân tanıyan, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen lisansüstü programları ile bilim dünyasına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayan, etkin, verimli, kaliteli, saygın bir bilim, eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

DEĞERLER

·         SDÜSBE her kademesinde adaleti temel değer olarak benimsemiştir.

·         Adalet ilkesinin bir yansıması olarak liyakat diğer temel bir değer olarak her aşamada gözetilmelidir.

·         Yönetimde, idarede şeffaflık ve hesap verilebilirliğin tesisi.

·         Süreçlerin her aşamasında demokrasinin, katılımcılığın, yönetişimin benimsenmesi

·         Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal ilke ve esaslarına saygının gözetilmesi

·         Akademik çalışmalarda bilimsel araştırma ve yayın etiğine uygun hareket edilmesi enstitünün gözettiği diğer bir değerdir.

·         İnsan haklarına ve özgürlüklerine saygı ve öteside dezavantajlı bireylere pozitif ayrımcılık uygulanarak mümkün mertebe engellerin kaldırılması

·         Akademik özgürlük ve özerkliğe saygının tesis edilmesi

·         Yüksek Öğretimde kalite yönetimi ve kontrolünün yaygınlaştırılarak içselleştirilmesi

HEDEFLER

·         Sosyal bilimler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde özgün, katma değer yaratacak akademik, bilimsel çalışmalar yapılmasına alt yapı sağlamak,

·         Sosyal bilimler alanında araştırma ve yayın etiği konularında farkındalığı artırmak ve yerleştirmek,

·         Toplumun ihtiyaçlarına uygun yeni lisanüstü eğitim programları kurulmasına imkân tanımak ve bu programlarda eğitim kalitesini temin ve takip etmek.

·         Lisansütü eğitim teknolojilerindeki gelişmeleri takip etmek, dijitalleşme akımına ayak uydurarak örnek olacak uygulamalar gerçekleştirmek

·         Bağlı anabilimdalları çerçevesinde üretilen bilimsel bilginin ve gelişmelerin toplumsal katkı yaratacak şekilde yaygınlaşmasını sağlamak,

·         Üniversitemizin ilgili bölümlerinin öğretim elemanı gereksinimini karşılamak,  

·         Başka ülkelerdeki ve ülkemizdeki diğer üniversitelerin çeşitli alanlardaki bilim insanı gereksinmelerini karşılamak

·         Ülkemizde çeşitli kamu kuruluşlarının yetişmiş insan gücüne duyduğu gereksinimi karşılamak,

·         Ülkemizde özel sektörün yetişmiş insan gücüne duyduğu gereksinime katkı sağlamak,

·         Yabancı uyruklu öğrencilere lisansüstü eğitim vererek o öğrencilerin mensup olduğu ülkelerde bilim insanlarına duyulan gereksinimi karşılamak,  

·         Mezunlar ile iletişimi güçlendirmek