Vizyon-Misyon

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün temel amacı; Atatürk ilke ve devrimleri ışığında ülkemizin ve insanlığın ortak kültür-sanat, bilim, miras birikimine ve geleceğine katkı yapabilecek lisansüstü eğitim almış bireyler ve akademisyenler yetiştirebilmektir. Bu minvalde Sosyal Bilimler Enstitüsü teorik öğrenimleri pratiğe uygulamayı bilen, bilgiyi kendisinin, toplumun ve ülkenin ilerlemesi için kullanabilecek kabiliyete sahip bireyleri ortaya çıkarmayı ve bu doğrultuda akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu saikler doğrultusunda Enstitümüz, etik ve ahlaki değerlere sahip Cumhuriyet ve demokrasiyi özümsemiş Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti için çizdiği muasır seviyi yakalamak isteyen ve bu doğrultuda çalışıp üreten ve ürettiği yenilikleri bilim dünyasına kazandıran bireylerin gelişimini sağlamaktadır.

VİZYONUMUZ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün vizyonu sosyal bilim dallarında bilimsel etik ilkelerinin benimsenerek ve yaygınlaşması sağlanarak ilgili alanlarda uzmanlaşmaya imkân tanıyan, ulusal ve uluslararası düzeylerde tercih edilen ve katkı sağlayan; etkin, verimli, kaliteli, saygın bir bilim, eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. Bu kapsamda Sosyal Bilimler Enstitüsü; ekonomi, bilim, sanat, eğitim gibi alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirlik kazandırma yönünde katkı sağlamak ve bununla bağlantılı olarak ulusal/uluslararası saygınlığa sahip bir enstitü olabilmek gayesini taşımaktadır.

MİSYONUMUZ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü misyonu sosyal bilim alanlarında uzmanlaşma ve bilimsel etik ilkelerini benimseyen, eleştirel düşünme yetisine sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilen ve projeler üretebilen bilim insanları yetiştirmektir. Bu minvalde kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetlerini temin ederek üretilen bilimsel projeleri ve akademik araştırma çalışmalarını toplumun hizmetine sunup katma değer yaratılmasına katkı sağlayarak bünyesinde olduğu Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ilgili alanları için nitelikli öğretim elemanı ve hem ulusal hem de uluslararası bilimsel beşeri sermaye ihtiyacını karşılayabilecek bilim insanları yetiştirmektir.