Vizyon-Misyon

 

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün en temel amacı; Atatürk ilke ve devrimleri ışığında ülkemizin ve insanlığın ortak kültür, sanat ve bilim, miras ve geleceğine katkı yapabilmek için çalışmaktır. Enstitümüz bunun için teoriyi pratiğe uygulamayı bilen, bilgisini kendisinin, toplumun ve insanlığın faydasına kullanabilecek donanım ve özgüvene sahip bireyleri ortaya çıkarmayı ve gelecek vaat eden akademisyenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü; onların, kendilerini ve sosyal bilimlerin engin dünyasını keşif sürecinde bilimsel bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırır ve yenilerini üretmelerini teşvik eder. Kendisiyle, toplum ve insanlık ile barışık, birbirlerine karşı hoşgörülü, Cumhuriyet ve demokrasiyi özümsemiş Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti için çizdiği çağdaş uygarlık seviyesini biran önce yakalamayı isteyen ve bunun için çalışan, üreten ve ürettiğini bilim dünyasına kazandıran bireylerin gelişimini sağlar.

VİZYONUMUZ

Ekonomi, bilim, sanat, eğitim gibi alanlarda Türkiye'ye rekabet edebilirlik kazandırma yönünde katkı sağlamak ve bununla bağlantılı olarak ulusal/uluslararası saygınlığa sahip bir enstitü olabilmek

MİSYONUMUZ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, kendisine bağlı tüm anabilim/anasanat dallarında lisansüstü eğitimin niteliğini arttırarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.