10 Aralık 2018 Pazartesi

Kayıt Yenilemeler Uzatıldı- Önemli Duyuru

04 Ekim 2018 Perşembe 16:08 tarihinde eklendi | 1384 defa okundu

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ek Kayıt Yenilemeleri 04.10.2018 tarihli Üniversitemiz Senatosu Kararı ile lisansüstü programlar için uzatılmıştır.

Ek Kayıt Yenilemeler 05-10 Ekim 2018 tarihlerinde Çarşamba günü mesai bitimine kadar yapılacak olup; öğrenciler dönemlik eğitim harç ücretlerini öğrenci numaralarıyla Halkbankası Şubelerine ödeyebilir ya da golcuk.sdu.edu.tr öğrenci sisteminden kredi kartlarıyla ödeyebilirler.

Söz konusu tarihten sonra kayıt yenileme işlemine yönelik talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Kayıt Yenilemeler Hakkında Bilinmesi Gerekenler:

 • 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Yatırarak Ders Kaydı ve İnternet Üzerinden Kayıt Yenileme İşlemleri 10 Ekim 2018 mesai bitiminde sona erecektir.
 • Ders kayıtları “golcuk.sdu.edu.tr” adresinden lisansüstü öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrenci numaraları ve şifrelerin girilmesi suretiyle yapılacak ve derslere onay danışmanlar tarafından verilecektir.
 • Katkı payı/öğrenim ücretini yatırsa bile ders seçimi yapmayan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yapmış sayılmazlar.
 • Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Tez savunma /yeterlik/seminer sınavlarına giremez ve Tez İzleme Komitesi Raporu veremezler. Bu süre azami öğrenim sürelerinden sayılır.
 • Tüm öğrencilerin her yarıyılın başında Enstitü tarafından ilan edilen süreler içerisinde derslere yazılması zorunludur.
 • Yeni kayıt olan öğrenciler, akademik takvime göre ders alma bırakma süresi içerisinde, seçtikleri derslerde değişiklik yapabilirler.
 • Bilimsel hazırlık programına tabi tutulan öğrenciler (7143 Sayılı Af Kanunundan Yararlananlar dahil); lisansüstü öğrenci bilgi sisteminden ders seçimi yapmayacaklardır.
 •  
 • Öğrenciler Enstitümüz Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre öncelikle başarısız oldukları dersleri almak ve başarmak zorundadırlar. Bu nedenle ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilirken öncelikle başarısız olunan dersler seçilmelidir.
 • Aynı yarıyıl içerisinde birden fazla Uzmanlık Dersi seçilemez.
 • 25 Ekim 2011 tarihinden sonra Enstitümüze kayıtlı öğrenciler; 1 Seminer Dahil 60 AKTS şartını sağlayamadıkları takdirde ders dönemini tamamlayamamış sayılır ve 4 yarıyıl sonunda kayıtları silinir. Bu nedenle 4. Yarıyılda bulunan ancak seminer dersini vermeyen öğrencilerin seminer dersini seçmeleri zorunludur.
 • Lisansüstü programlarda bilimsel araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersin alınması zorunludur.(2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı ve sonrası kayıtlar için geçelidir.)
 • Tez aşamasındaki tezli yüksek lisans öğrencilerinin kayıt yenileme dönemlerinde “öğrenci bilgi sistemi üzerinden ‘‘tez dersini” seçerek onaylamaları gerekmektedir.
 • Derslerini başarıyla tamamlayan doktora öğrencileri doktora yeterlik dersini seçeceklerdir. (2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ve öncesi kayıtlı olan öğrencilerin Azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 5 inci dönemleri olarak kabul edildiğinden Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen “…. Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi zorunludur” hükmüne istinaden söz konusu durumda olan öğrencilerin yeterlik dersini seçerek danışmanları ile tarih belirleyerek Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından teklif edilmek üzere akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Sınava girmeyen öğrenciler başarısız sayılacaklardır.)
 • Doktora programında tez önerisini vermiş ve Tez İzleme Aşamasında bulunan öğrencilerin tez dersini ve genel dersler menüsü altında bulunan T.İ.K. dersini seçerek onaylamaları gerekmektedir. Söz konusu durumda olan öğrencilerin her yarıyıl Tez İzleme Komitesi sınavına girmeleri gerekmektedir. Üst üste iki kez  ya da aralıklı olarak üç kez tez izleme komitesinden başarısız bulunan öğrencilerin kayıtları silinecektir.

 

 

Bu duyuruda yer almayan hususlar hakkında Enstitümüz Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Uzaktan Öğretim Sistemi

Seminer ve Etkinlikler

Ders Katalogları ve AKTS

Isparta Konulu Tezler