20 Ocak 2018 Cumartesi

2017- 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans / Doktora Programlara Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananlar

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:18 tarihinde eklendi | 7313 defa okundu

2017- 2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans / Doktora Programlara kayıt yaptırmaya hak kazananların listesine ulaşmak için tıklayınız

Kesin Kayıt Tarihleri

Asil    :    09-10-11 Ocak 2018 (3 Gün)

Yedek :    12  Ocak 2018           (1 Gün)

Kayıt Esnasında İstenen Belgeler;

1.Lisansüstü Eğitim Başvuru Formu (On-line başvuru çıktısı, http://golcuk.sdu.edu.tr adresinden veya Enstitümüzden temin edilecektir)

2. Diploma veya mezuniyet belgelerinin Üniversiteler ya da kamu kurumları tarafından resmi onaylı fotokopisi

3. Son beş yıl içerisinde alınmış ALES Sonuç Belgesi,

4. Aldığı dersleri ve notları gösterir belgenin (transkript) Üniversiteler ya da kamu kurumları tarafından resmi onaylı fotokopisi,

5. Yatay geçiş için başvuracak adayların öğrenimine devam ettiği üniversiteden alacakları onaylı öğrenci belgesi ve transkript, yabancı dil sınav sonuç belgesi ve ALES Belgesi

6. YÖKDİL, YDS, ÜDS, KPDS, E-YDS veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen geçerlilik süresi bulunan dil sınavlarına ait belgeler. (Başvuru Esnasında Girdiği Yabancı Dil Notunu Gösterir Sonuç Belgesi)

7. Özgeçmiş,

8. 4 (dört) adet fotoğraf,

9. Nüfus cüzdanının Üniversiteler ya da kamu kurumları tarafından resmi onaylı fotokopisi resmi onaylı fotokopisi

10. Erkekler için askerlik durum belgesi,

11. Taahhütname (Erişmek için tıklayınız)

Başvuru esnasında yapılan yanlışlıklardan başvuruyu yapan aday sorumludur. Her ne sebeple olursa olsun (adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, online sisteme yanlış/hatalı bilgi girilmesi v.b. nedenlerle) yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilir. İstenilen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahribat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

Önemle Duyurulur.

Enstitü Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Kararları

Uzaktan Öğretim Sistemi

Tez Savunma Tarihleri

Seminer ve Etkinlikler

Ders Katalogları ve AKTS

Isparta Konulu Tezler